EYCH

Propagační materiály

Všichni, kdo chtějí propagovat Evropský rok kulturního dědictví 2018, si mohou stáhnout vizuální identitu, informační přehledy a další propagační materiál. Všechny materiály jsou pro rok 2018 k dispozici bez poplatku. Než začnete stahovat, přečtěte si prosím smluvní podmínky.