EYCH

Nástroje pre učiteľov

Tieto nástroje sa zameriavajú na žiakov vo veku 10 až 15 rokov. Ich účelom je pomôcť učiteľom prezentovať tému kultúrneho dedičstva na hodinách a diskutovať o nej.
Toolkit for teachers - the cover of the PDF

Zámerom je podnietiť mladých ľudí, aby zábavným spôsobom oslavovali, objavovali a vnímali bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo.