EYCH

Knjiga eTwinning o kulturni dediščini

S knjigo „Learning from the past, designing our future: Europe's cultural heritage through eTwinning‟ (Gradimo prihodnost na naukih iz preteklosti: evropska kulturna dediščina v projektih eTwinning) želimo ob evropskem letu kulturne dediščine 2018 evropsko kulturno dediščino približati učencem.
“Europe’s cultural heritage through eTwinning” PDF pages

Knjiga „Learning from the past, designing our future: Europe's cultural heritage through eTwinning‟ (Gradimo prihodnost na naukih iz preteklosti: evropska kulturna dediščina v projektih eTwinning) predstavlja vrsto odličnih projektov, povezanih s kulturno dediščino, s ciljem spodbuditi učitelje in učence vseh starosti, da ustvarjalno prispevajo h kulturni dediščini.