EYCH

Ako získať značku Európskeho roka kultúrneho dedičstva (ERKD) 2018 pre vaše podujatie?

V priebehu roku 2018 sa budú v celej Európe konať podujatia na zdôraznenie významu jej kultúrneho dedičstva. Značka ERKD je vašou príležitosťou zapojiť sa do týchto celoročných osláv.
Woman and child look at an ancient vase in a museum (Shutterstock)

Čo je značka ERKD?

Značka ERKD (pozostávajúca z loga, hesla a hashtagu) je určená pre aktivity, podujatia a projekty, ktoré sa uskutočnia medzi 7. decembrom 2017 (keď bude na Európskom kultúrnom fóre v Miláne oficiálne otvorený Európsky rok kultúrneho dedičstva) a 31. decembrom 2018. Značka ERKD je vyhradená pre projekty, ktoré prispejú k dosiahnutiu jedného alebo viacerých cieľov Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 schválených Európskym parlamentom a Radou EÚ v článku 2 rozhodnutia (EÚ) 2017/864.

Je vo vašom projekte obsiahnutá vízia európskeho roka? Požiadajte o udelenie značky ERKD a zanechajte svoju pečať.

 

Kto môže udeliť značku ERKD 2018?

  • Národný koordinátor vo vašej krajine – pre všetky projekty na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Prečítajte si, aký je postup vo vašej krajine
  • Európska komisia – pre všetky projekty financované z prostriedkov EÚ. Podať žiadosť.
  • Členovia výboru zainteresovaných strán ERKD 2018 - pre všetky cezhraničné projekty realizované organizáciami zainteresovaných strán v oblasti kultúrneho dedičstva.

Upozorňujeme, že organizácie, ktoré budú značku používať bez absolvovania tohto procesu, ju budú musieť odstrániť. Značka sa môže používať len na základe oficiálneho povolenia.