EYCH

Jak ubiegać się o logo Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018?

W 2018 r. w całej Europie będą odbywać się wydarzenia poświęcone europejskiemu dziedzictwu kulturowemu. Używając logo Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, możesz pokazać, że Ty również uczestniczysz w tej inicjatywie.
Woman and child look at an ancient vase in a museum (Shutterstock)

Do czego służy logo?

Logo Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (a w rzeczywistości logo, slogan i hashtag) może być wykorzystywane w przypadku działań, wydarzeń i projektów, które będą się odbywać od 7 grudnia 2017 r. (oficjalna data rozpoczęcia Europejskiego Roku podczas Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie) do 31 grudnia 2018 r. Logo Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego można używać tylko w projektach, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Cele te zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w art. 2 decyzji (UE) 2017/864.

Czy Twój projekt przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego? Złóż wniosek o logo i pokaż, że uczestniczysz w tej inicjatywie!

 

Kto może przyznać logo Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018?

  • Krajowy koordynator w Twoim kraju – w przypadku wszystkich projektów realizowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zapoznaj się z procedurą w swoim kraju.
  • Komisja Europejska – w przypadku wszystkich projektów finansowanych ze środków unijnych. Złóż wniosek tutaj.
  • Członkowie komitetu partnerów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 - w przypadku wszystkich transgranicznych projektów realizowanych przez organizacje działające w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Należy mieć na uwadze, że każda organizacja, która używa logo i nie została do tego upoważniona, zostanie poproszona o jego usunięcie. Logo może być używane tylko, jeśli wcześniej wydano formalne pozwolenie.