EYCH

Kā pasākumam iegūt Eiropas Kultūras mantojuma gada zīmi?

2018. gada laikā visā Eiropā notiks pasākumi saistībā ar Eiropas kultūras mantojumu. Izmantojot Eiropas Kultūras mantojuma gada zīmi, jums ir iespēja piedalīties šo gadu ilgo svinību organizēšanā!
Woman and child look at an ancient vase in a museum (Shutterstock)

Kas ir Eiropas Kultūras mantojuma gada zīme?

Eiropas Kultūras mantojuma gada zīme (logotips, devīze un tēmturis) ir pieejama visiem pasākumiem, notikumiem un projektiem, kas notiek no 2017. gada 7. decembra (kad Eiropas kultūras forumā Milānā oficiāli tiek atklāts Kultūras mantojuma gads) līdz 2018. gada 31. decembrim. Kultūras mantojuma gada zīme ir paredzēta, lai apzīmētu projektus, kas palīdz sasniegt vienu vai vairākus Eiropas Kultūras mantojuma gada mērķus, ko Eiropas Parlaments un ES Padome apstiprinājusi Lēmuma (ES) 2017/864 2. pantā.

Vai jūsu projekts atbilst Kultūras mantojuma gada redzējumam? Piesakieties Eiropas Kultūras mantojuma gada zīmei un topiet pamanāmāki!

 

Kurš var piešķirt Kultūras mantojuma gada zīmi?

  • Jūsu valsts koordinators – visiem projektiem valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Uzziniet par procedūru savā valstī!
  • Eiropas Komisija – visiem ES finansētiem projektiem. Piesakieties te.
  • Eiropas kultūras mantojuma gada ieinteresēto personu komitejas locekļi - visiem pārrobežu projektiem, kurus īsteno kultūras mantojuma ieinteresēto personu organizācijas.

Ņemiet vērā, ka organizācijas, kas nebūs veikušas šo procedūru, bet izmantos zīmi, tiks lūgtas to noņemt. Zīmi drīkst izmantot tikai tad, ja projekts ir saņēmis oficiālu atļauju.