EYCH

2018-ieji – Europos kultūros paveldo metai

2018 m. visoje Europoje vyks ES, nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens renginių, per kuriuos džiaugsimės savo kultūros paveldo įvairove.

Europos kultūros paveldo metų tikslas – paskatinti daugiau žmonių atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir sustiprinti Europos bendrystės jausmą. Metų šūkis: „Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“.

Europos kultūros paveldo metais visoje Europoje bus imtasi įvairių iniciatyvų, surengta renginių, kad žmonės daugiau žinotų apie savo kultūros paveldą, labiau juo domėtųsi. Kultūros paveldas formuoja mūsų tapatybę ir veikia kasdienį gyvenimą. Jis mus supa Europos miestuose ir miesteliuose, gamtoje, archeologinėse vietovėse. Paveldas – tai ne tik literatūra, menas ir įvairūs daiktai, bet ir amatai, kurių išmokome iš savo protėvių, pasakos, kurias sekame savo vaikams, maistas, kuriuo gardžiuojamės geroje draugijoje, ir filmai, kuriuose atpažįstame save.

Kodėl skiriame dėmesio kultūros paveldui?

Kultūros paveldas yra visuotinė vertybė, svarbi individui, bendruomenei ir visuomenei. Svarbu jį išsaugoti ir perduoti būsimoms kartoms. Gali atrodyti, kad paveldas priklauso praeičiai arba yra statiškas, tačiau iš tiesų jis kinta dėl mūsų veiklos. Negana to, mūsų paveldas labai svarbus kuriant Europos ateitį. Tai viena iš priežasčių, dėl ko Europos kultūros paveldo metais visų pirma norime sudominti jaunimą.

Kultūros paveldas gali būti įvairių pavidalų.

  • Materialusis paveldas – tai, pavyzdžiui, pastatai, paminklai, artefaktai, drabužiai, meno kūriniai, knygos, įrenginiai, istoriniai miestai, archeologinės vietovės.
  • Nematerialusis paveldas – tai žmonių vertinama veikla, vaizdavimo ir raiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai ir kultūrinės erdvės. Jam priklauso kalba ir žodinės kūrybos tradicijos, scenos menas, papročiai ir tradiciniai amatai.
  • Gamtos paveldas – tai kraštovaizdžiai, flora ir fauna.
  • Skaitmeninis paveldas – tai ištekliai, kurie buvo sukurti kaip skaitmeniniai (pavyzdžiui, skaitmeninis menas arba animacija) arba suskaitmeninti siekiant juos išsaugoti (įskaitant tekstus, nuotraukas, vaizdo ir kitus įrašus).

Brangindami kultūros paveldą galime suvokti, kokia didelė mūsų įvairovė, ir pradėti diskutuoti apie tai, kas mus sieja. Ar galėtume kokiu nors būdu labiau praturtinti savo gyvenimą, negu domėdamiesi vienu iš svarbiausių savo tapatybės elementų?

Kultūros paveldas neturėtų būti apleistas, ardomas arba naikinamas. Todėl 2018 m. ieškosime būdų jį įvertinti ir išsaugoti.

Kas vyks 2018 m.?

Europos kultūros paveldo metai – puiki proga visiems susipažinti su kultūros paveldu, jį įvertinti ir juo pasidžiaugti. Visoje Europoje vyks tūkstančiai renginių, kuriuose kviečiami dalyvauti visi ir per kuriuos žmonės galės geriau susipažinti su kultūros paveldu.

Kiekviena valstybė narė paskyrė po nacionalinį Europos kultūros paveldo metų koordinatorių, koordinuosiantį renginius ir projektus vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.

Metų renginiuose aktyviai dalyvaus kultūros sektoriaus pagrindinės suinteresuotosios šalys ir pilietinės visuomenės organizacijos.

ES lygmeniu visos ES institucijos įsipareigojo rūpintis, kad Europos metai būtų sėkmingi. Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas organizuos Europos metų renginių ir imsis kultūros paveldo srities veiklos.

Be to, ES skirs lėšų kultūros paveldo rėmimo projektams. Pagal programą „Kūrybiška Europa“ paskelbtas specialus kvietimas teikti su Europos metais susijusius bendradarbiavimo projektus. Daug kitų galimybių bus suteikta pagal ES programas Erasmus+, Europa piliečiams, Horizontas 2020 ir kitas.

Siekdama užtikrinti, kad mūsų pastangos duotų vaisių ir po 2018 m., Komisija, bendradarbiaudama su Europos Taryba, UNESCO ir kitais partneriais, vykdys dešimt ilgalaikio poveikio projektų. Tai projektai, susiję su veikla mokyklose, novatoriškų sprendimų, kaip naudoti paveldo pastatus, paieškomis arba kova su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis. Siekiama padėti iš esmės pakeisti paveldo naudojimo, apsaugos ir viešinimo būdus ir užtikrinti, kad Europos metų naudą piliečiai jaustų ilgą laiką.

Europos metai jūsų šalyje

Visoje Europoje vyksta dideli ir maži renginiai. Apsilankyte Europos metams skirtoje jūsų šalies svetainėje, kad sužinotumėte, kas vyksta jūsų kaimynystėje.

Naršyti pagal šalis