EYCH

Så här använder du kulturarvsmärket för Europaåret för kulturarv 2018

Under 2018 kommer det att anordnas evenemang som sätter det europeiska kulturarvet i fokus i hela Europa. Använd kulturarvsmärket för att visa att du bidrar till Europaåret för kulturarv!
Woman and child look at an ancient vase in a museum (Shutterstock)

Vad är det för märke?

Kulturarvsmärket (en logotyp, ett motto och en hashtagg) kan användas för aktiviteter, evenemang och projekt som äger rum mellan den 7 december 2017 (officiellt start för kulturarvsåret på det europeiska kulturforumet i Milano) och den 31 december 2018. Märket är förbehållet projekt som bidrar till ett eller flera av målen för Europaåret för kulturarv 2018 i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/864.

Har ditt projekt samma vision som Europaåret? Ansök om kulturarvsmärket och visa ditt engagemang!

 

Var kan jag ansöka om kulturarvsmärket?

  • Hos den nationella samordnaren i ditt land – för alla projekt på nationell, regional och lokal nivå. Läs mer om förfarandet i ditt land
  • Hos EU-kommissionen - för alla EU-finansierade projekt.
  • Hos en av medlemsorganisationerna i kulturarvsårets kommitté - för alla projekt som involverar flera länder och som genomförs av kulturarvsorganisationer.

Organisationer som använder märket utan att ha ansökt om det först kommer att uppmanas att ta bort det. Du får bara använda märket för ett projekt som har fått ett formellt tillstånd.