EYCH

Järjestä hankkeellesi kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 tunnus

Vuoden 2018 aikana kaikkialla Euroopassa järjestetään eurooppalaista kulttuuriperintöä vaalivia tapahtumia. Teemavuoden tunnuksen avulla voit olla osa tätä vuoden kestävää juhlintaa!
Woman and child look at an ancient vase in a museum (Shutterstock)

Mikä ja millainen on teemavuoden tunnus?

Teemavuoden tunnus koostuu logosta, sloganista ja hashtagista. Tunnusta voidaan käyttää aktiviteeteissä, tapahtumissa ja hankkeissa, jotka toteutetaan 7.12.2017–31.12.2018 (teemavuosi avataan virallisesti Euroopan kulttuurifoorumissa Milanossa ensiksi mainittuna päivänä). Teemavuoden tunnusta voidaan käyttää hankkeissa, jotka edistävät yhden tai useamman teemavuoden tavoitteen saavuttamista. Nämä tavoitteet on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/864 2 artiklassa.

Pyrkiikö hankkeesi samaan kuin teemavuosi? Hae teemavuoden tunnusta ja tule meininkiin mukaan!

 

Kuka antaa oikeuden käyttää teemavuoden tunnusta?

  • Oman maasi kansallinen koordinaattori kaikille kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason hankkeille. Tarkista maassasi noudatettava menettely.
  • Euroopan komissio kaikille EU:n rahoittamille hankkeille. Tee hakemus täällä.
  • Teemavuoden sidosryhmäkomitean jäsenet kaikille sidosryhmien hallinnoimille kulttuuriperintöhankkeille, joilla on rajat ylittävää merkitystä.

Organisaatioita, jotka käyttävät tunnusta ilman että niille on annettu siihen oikeus edellä olevan menettelyn mukaisesti, vaaditaan lopettamaan tunnuksen käyttö. Tunnusta saa käyttää vasta sitten kun siihen on annettu virallinen lupa.