EYCH

Jak pro vaši akci získat označení Evropského roku kulturního dědictví 2018?

V průběhu roku 2018 se bude v celé Evropě konat množství akcí propagujících evropské kulturní dědictví. Díky označení Evropského roku kulturního dědictví se do těchto celoročních oslav můžete zapojit i vy.
Woman and child look at an ancient vase in a museum (Shutterstock)

O jaké označení jde?

Označení Evropského roku kulturního dědictví (obsahující logo, slogan a hashtag) je k dispozici pro aktivity, akce a projekty, které se uskuteční od 7. prosince 2017 (kdy bude na Evropském kulturním fóru v Miláně oficiálně zahájen Evropský rok kulturního dědictví) do 31. prosince 2018. Označení je vyhrazeno pro projekty, které přispívají k dosažení jednoho nebo více cílů Evropského roku kulturního dědictví 2018 schválených Evropským parlamentem a Radou EU v článku 2 rozhodnutí (EU) 2017/864.

Odpovídá váš projekt vizi Evropského roku kulturního dědictví? Požádejte o udělení označení a upozorněte tak na kvalitu vašeho projektu!

 

Kdo označení Evropského roku kulturního dědictví 2018 uděluje?

Upozornění: Pokud se zjistí, že nějaká organizace označení používá, aniž jej získala v souladu s uvedeným postupem, bude označení muset odstranit. Označení lze používat, pouze pokud k tomu bylo vydáno oficiální povolení.