EYCH

Прояви в цяла Европа

Идеята на годината е всеки да преживее, да оцени и да се наслади на културното наследство. Всички са поканени да участват в хилядите дейности, които се осъществяват в цяла Европа. Вижте основните акценти на проявите по-долу. Можете да намерите всички събития на уебсайта на вашата страна.

28 Държави
7.840 Прояви
1.120.000 Участници

Акценти на посветените на културното наследство чествания през годината

#EuropeForCulture

Facebook Twitter Instagram