EYCH

Прояви в цяла Европа

Идеята на годината е всеки да преживее, да оцени и да се наслади на културното наследство. Всички са поканени да участват в хилядите дейности, които се осъществяват в цяла Европа. Вижте основните акценти на проявите по-долу. Можете да намерите всички събития на уебсайта на вашата страна.

37 Държави
11,700 Прояви
6,260,000 Участници

Акценти на посветените на културното наследство чествания през годината