EYCH
  • Nic nás nepřiměje zamyslet se jako umění.

  • Konečně jsem objevil scénu, která mně povznáší.

  • Včera večer na mně padlo kouzlo.

  • Dnes jsem strávila den s mojí oblíbenou hvězdou.

Evropský rok

kulturního dědictví 2018

Naše dědictví: setkávání minulosti s budoucností

Vážit si odkazu minulosti znamená tvořit budoucnost – co je kulturní dědictví a v čem tkví jeho význam.

Základní informace

Vyhledejte akce pořádané ve vaší zemi

Po celém roce se v celé Evropě budou konat akce a iniciativy oslavující rozmanitost evropského kulturního dědictví.

 

Akce pořádané ve vašem regionu