EYCH

Acțiuni

Pentru a se asigura că Anul european își lasă amprenta și dincolo de anul 2018, Comisia Europeană și o serie de parteneri importanți au lansat proiecte pe termen lung în beneficiul patrimoniului cultural al Europei.
Archaeologists in the ground

Anul european al patrimoniului cultural reprezintă mai mult decât suma evenimentelor remarcabile care au loc în toate țările UE. El ne reunește pe toți cei cărora ne pasă de patrimoniul nostru cultural – european, național, regional și local. Împreună, vom schimba felul în care acesta este protejat și apreciat. Astfel, moștenirea Anului european va fi de durată. Eforturile colective vor forma o bază solidă pentru rolul pe care îl va juca patrimoniul cultural în Europa după 2018.

Acțiunile includ:

1) Inițiativele pe termen lung pentru patrimoniul cultural – cele 10 inițiative europene ale Anului european

2) Proiectele finanțate de UE

1. Inițiativele pe termen lung pentru patrimoniul cultural – cele 10 inițiative europene ale Anului european

Pentru a se asigura că Anul european își lasă amprenta și dincolo de anul 2018, Comisia Europeană și o serie de parteneri importanți au lansat cele 10 inițiative europene pentru Anul european al patrimoniului cultural. Fiecare inițiativă reunește mai multe acțiuni și proiecte pe termen lung, pe teme precum turismul cultural durabil sau competențele pentru patrimoniul cultural.

Cele 10 inițiative europene corespund celor 4 principii majore ale Anului european: angajamentul, durabilitatea, protecția și inovarea. Ele vizează aspecte diverse ale patrimoniului și oferă un cadru pentru o abordare intersectorială și holistică asupra patrimoniului cultural. Cele 10 inițiative europene se adresează unor grupuri-țintă diferite din toată Europa și constituie un instrument util pentru a dezvolta acțiuni comune la nivel european.

Cele 10 inițiative europene ale Anului european:

1. Patrimoniu comun
2. Patrimoniul în școli
3. Tineretul pentru patrimoniu
4. Patrimoniul în tranziție
5. Turismul și patrimoniul
6. Prețuirea patrimoniului
7. Patrimoniul aflat în pericol
8. Competențe legate de patrimoniu
9. Patrimoniul pentru toți, toți pentru patrimoniu
10. Știința pentru patrimoniu

 

Dimensiunea internațională a Anului european al patrimoniului cultural

Pe lângă aceste 10 inițiative europene, numeroase activități se desfășoară în țări partenere din afara UE, pentru a da o dimensiune globală Anului european. Detalii.

2. Proiectele finanțate de UE

Europa creativă

„Europa creativă” este programul-cadru prin care Comisia Europeană susține sectoarele culturale și audiovizuale. Patrimoniul cultural este unul dintre principalele sectoare sprijinite de acest program-cadru. Între 2014 și 2017, aproape 27 de milioane EUR au fost dedicate proiectelor legate de patrimoniu. Exemple de proiecte finanțate.
 

Cerere de propuneri „Europa creativă” dedicată Anului european al patrimoniului cultural 2018

În cadrul programului „Europa creativă” a fost lansată o cerere de propuneri dedicată proiectelor legate de patrimoniu care contribuie la atingerea obiectivelor Anului european.

  • Comisia Europeană a selectat 29 de proiecte. Citiți comunicatul de presă și descoperiți proiectele selectate.

2018 EYCH infographic

Alte inițiative privind patrimoniul cultural finanțate prin „Europa creativă”

  • În fiecare an se desemnează două capitale europene ale culturii, pentru a pune în lumină bogăția culturilor din Europa. În 2018, acestea sunt Valletta (Malta) și Leeuwarden (Țările de Jos).
  • Premiile UE pentru patrimoniul cultural/ Premiile „Europa Nostra” se acordă anual în semn de recunoaștere a bunelor practici legate de conservare, gestionare, cercetare, educație și comunicare în domeniul patrimoniului cultural.
  • Marca patrimoniului european a fost acordată pentru 29 de situri care au jucat un rol important în crearea Europei moderne și care celebrează și simbolizează valorile și istoria europeană.

Alte programe de finanțare europeană

Proiectele privind patrimoniul cultural pot beneficia de fonduri și prin alte programe de finanțare, cum ar fi Orizont 2020, Erasmus+, Europa pentru cetățeni și fondurile structurale și de coeziune ale UE. Acest fapt ilustrează multiplele fațete ale culturii și numeroasele sale conexiuni cu alte sectoare. În prezent, 14 direcții generale ale Comisiei Europene susțin Anul european cu proiecte și inițiative – o colaborare la nivel european, pe măsura bogăției patrimoniului continentului nostru.

Această broșură prezintă contribuția fiecărui program la protejarea și promovarea patrimoniului cultural și arată cum se poate obține finanțare prin programele respective.

Fotografie: Raffaele Ballirano, Cencelle - Sapienza Università di Roma