EYCH

Acties

Om te zorgen dat het Europees Jaar ook na 2018 vruchten blijft afwerpen, organiseert de Europese Commissie met enkele belangrijke partners langetermijnprojecten op het gebied van cultureel erfgoed.
Archaeologists in the ground

Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed is meer dan een reeks boeiende evenementen overal in Europa. Het is ook een gelegenheid voor iedereen die het cultureel erfgoed op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau een warm hart toedraagt, om een positieve bijdrage te leveren aan de bescherming ervan en er ten volle van te genieten. Zo kan het Europees Jaar blijvende resultaten opleveren. Met gezamenlijke inspanningen wordt een solide basis gelegd voor de toekomstige rol van het cultureel erfgoed van Europa na 2018.

Het gaat onder meer om:

1) Langetermijninitiatieven: de tien Europese Initiatieven van het Europees Jaar

2) Projecten met financiële steun van de EU

1. Langetermijninitiatieven: de tien Europese initiatieven van het Europees Jaar

Om ervoor te zorgen dat het Europees Jaar van het cultureel erfgoed ook na 2018 zijn vruchten afwerpt, heeft de Europese Commissie samen met belangrijke partners tien Europese initiatieven opgezet. Elk initiatief bundelt diverse acties en projecten op lange termijn rond een bepaald thema, zoals duurzaam cultuurtoerisme of aan erfgoed verbonden vaardigheden. 

Alle tien de Europese initiatieven stroken met de vier hoofdbeginselen van het Europees Jaar: betrokkenheid, duurzaamheid, bescherming en innovatie. Ze betreffen verschillende aspecten van het cultureel erfgoed en bieden een kader voor een Europese sectoroverschrijdende en complete benadering van het cultureel erfgoed. De tien Europese initiatieven zijn gericht op verschillende doelgroepen in heel Europa en vormen een nuttig instrument voor gemeenschappelijk optreden op Europees niveau.

De tien Europese initiatieven van het Europees Jaar:

1. Gemeenschappelijk erfgoed
2. Erfgoed op school
3. Jongeren en erfgoed
4. Erfgoed in overgang
5. Toerisme en erfgoed
6. Erfgoed koesteren
7. Erfgoed in gevaar
8. Aan erfgoed verbonden vaardigheden
9. Erfgoed voor iedereen
10. Wetenschap en erfgoed

 

De internationale dimensie van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed

Los van de tien Europese initiatieven vinden er in partnerlanden buiten de EU talrijke activiteiten plaats die het Europees Jaar een mondiale dimensie geven. Lees meer over de internationale dimensie van het Europees Jaar.

2. Projecten met EU-subsidie

Creatief Europa

Creatief Europa is het kaderprogramma van de Europese Commissie ter ondersteuning van de culturele en de audiovisuele sector. Cultureel erfgoed is een van de belangrijkste sectoren die Creatief Europa subsidieert. Tussen 2014 en 2017 ging bijna 27 miljoen euro naar erfgoedprojecten. Bekijk enkele erfgoedprojecten met EU-subsidie.
 

Speciale oproep voor het Europees Jaar 2018

Er werd een speciale oproep gedaan om erfgoedprojecten voor te dragen die bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Jaar.

  • De Europese Commissie selecteerde 29 projecten en subsidieerde deze. Lees meer in het persbericht en ontdek de projecten.

2018 EYCH infographic

Andere erfgoedinitiatieven met steun van Creatief Europa 

  • Elk jaar worden er twee Europese culturele hoofdsteden aangewezen om de rijke cultuur van Europa in de kijker te zetten. In 2018 waren dat Valletta (Malta) en Leeuwarden (Nederland).
  • De EU-prijzen voor cultureel erfgoed (Europa Nostra) worden jaarlijks toegekend voor goede praktijken op het gebied van instandhouding, beheer, onderzoek, onderwijs en communicatie in verband met cultureel erfgoed.
  • Het Europees erfgoedlabel is toegekend aan 29 sites die elk een mijlpaal vormen in de totstandkoming van het hedendaagse Europa en symbool staan voor de Europese waarden en geschiedenis.

Overige EU-financieringsprogramma’s

De EU ondersteunt cultureel erfgoed via verschillende financieringsprogramma's, waaronder Horizon 2020, Erasmus+, Europa voor de burger en de Europese structuurfondsen en cohesiefondsen. Dit laat zien hoe veelzijdig cultuur is en hoeveel raakpunten er zijn met allerlei andere sectoren. Momenteel steunen 14 directoraten-generaal van de Europese Commissie het Europees Jaar met eigen projecten en initiatieven, een mooi voorbeeld van samenwerking op Europees niveau.

In deze folder leggen we uit wat elk van deze programma’s doet voor het cultureel erfgoed en hoe u een aanvraag kunt indienen. 

Foto: Raffaele Ballirano, Cencelle - Sapienza Università di Roma