EYCH

Veiksmai

Siekdama užtikrinti, kad Europos kultūros paveldo metai duotų vaisių ir po 2018 m., Europos Komisija bendradarbiauja su pagrindiniais partneriais, kad būtų vykdomi ilgalaikiai projektai, kuriais puoselėjamas Europos kultūros paveldas.
Archaeologists in the ground

Europos kultūros paveldo metai – tai ne tik gausybė įdomių renginių visoje Europoje. Tai ir laikas, kada mūsų kultūros paveldu Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis besirūpinančių žmonių pastangos teigiamai atsilieps tam, kaip mes jį saugosime ir juo džiaugsimės. Tai ir bus Europos metų palikimas. Šios bendros pastangos suteiks tvirtą pagrindą kultūros paveldo vaidmeniui Europoje po 2018 m.

Veiksmus sudaro:

1) ilgalaikės kultūros paveldo iniciatyvos – 10 Europos metų europinių iniciatyvų,

2) ES finansuojami projektai.

1. Ilgalaikės kultūros paveldo iniciatyvos – 10 Europos metų europinių iniciatyvų

Siekdama pasirūpinti, kad Europos metai duotų vaisių ir po 2018 m., Europos Komisija kartu su pagrindiniais partneriais pradėjo 10 Europos kultūros paveldo metų europinių iniciatyvų. Kiekvieną iniciatyvą sudaro keli ilgalaikiai veiksmai ir projektai, skirti konkrečiai temai, tokiai kaip tvarus kultūrinis turizmas arba su kultūros paveldu susiję gebėjimai.  

10 europinių iniciatyvų atitinka 4 pagrindinius Europos metų principus: dalyvavimo, tvarumo, apsaugos ir inovacijų. Jomis atsižvelgiama į įvairius paveldo aspektus ir jos yra Europos įvairius sektorius apimančio ir visapusiško požiūrio į kultūros paveldą pamatas. 10 europinių iniciatyvų norima visoje Europoje pasiekti įvairias tikslines grupes. Jos taip pat yra naudinga priemonė bendriems veiksmams Europos lygmeniu vykdyti.

10 Europos metų europinių iniciatyvų:

1. Bendras paveldas
2. Paveldas mokykloje
3. Jaunimas už paveldą
4. Kintantis paveldas
5. Turizmas ir paveldas
6. Paveldo puoselėjimas
7. Paveldas pavojuje
8. Su paveldu susiję gebėjimai
9. Visi už paveldą
10. Mokslas ir paveldas

 

Europos kultūros paveldo metų tarptautinis matmuo

Be šių 10 europinių iniciatyvų, vykdoma daug veiklos už ES ribų esančiose šalyse partnerėse, užtikrinant pasaulinį Europos metų matmenį. Daugiau informacijos.

2. ES finansuojami projektai

„Kūrybiška Europa“

„Kūrybiška Europa“ – tai paramos kultūros ir garso bei vaizdo sektoriams Europos Komisijos bendroji programa. Kultūros paveldas yra vienas iš pagrindinių pagal programą „Kūrybiška Europa“ remiamų sektorių. 2014–2017 m. su paveldu susijusiems projektams skirta beveik 27 mln. eurų. Susipažinkite su keliais iki šiol finansuotų projektų pavyzdžiais.
 

Specialus programos „Kūrybiška Europa“ kvietimas teikti paraiškas dėl Europos kultūros paveldo metų (2018 m.)

Specialus programos „Kūrybiška Europa“ kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas siekiant paremti paveldo projektus, kurie padeda siekti Europos metų tikslų.

  • Europos Komisija atrinko 29 finansuotinus projektus. Skaitykite pranešimą spaudai ir sužinokite apie projektus.

2018 EYCH infographic

Kitos pagal programą „Kūrybiška Europa“ finansuojamos kultūros paveldo iniciatyvos 

Kitos ES finansavimo programos

Kultūros paveldas remiamas ir pagal kelias kitas ES finansavimo programas: „Horizontas 2020“, „Erasmus+“, „Europa piliečiams“ ir iš ES struktūrinių bei sanglaudos fondų. Tai rodo, kokia įvairialypė ir susijusi su keliais kitais sektoriais gali būti kultūra. Šiuo metu Europos metus savo projektais ir iniciatyvomis remia 14 Europos Komisijos generalinių direktoratų. Tai puikus bendradarbiavimo Europos lygmeniu pavyzdys.

Šioje brošiūroje paaiškinama, kaip kiekviena iš tų programų prisidedama prie kultūros paveldo puoselėjimo ir kaip teikti paraiškas. 

Nuotrauka – Raffaele‘is Ballirano, Čenčelė, Romos universitetas „La Sapienza“