EYCH

Intézkedések

Az Európai Bizottság a legfontosabb partnerszervezeteivel együttműködve hosszú távú projektekkel járul hozzá Európa kulturális örökségének ápolásához. A cél az, hogy a kulturális örökség európai évének eredményei 2018 után is megmaradjanak.
Archaeologists in the ground

A kulturális örökség európai évében számos rendezvényre kerül sor Európa-szerte. Az európai év azonban több ennél: lehetőséget teremt arra is, hogy az európai, a nemzeti, a regionális vagy a helyi kulturális örökség ügyét szívükön viselő személyek tevékenyen hozzájáruljanak az örökségvédelemhez és ahhoz, hogy ez a közös kincs – az idei európai évben és azon túl – az érdeklődők minél szélesebb köre számára ismertté és élvezhetővé váljon. Ezek a kollektív erőfeszítések szilárd alapul fognak szolgálni az európai kulturális örökség 2018 utáni szerepéhez.

A kampányévben sor kerül:

1) hosszú távú kezdeményezésekre a kulturális örökség témájában (az európai év tíz kezdeményezése),

2) uniós finanszírozású projektekre.

1. Hosszú távú kezdeményezések a kulturális örökség témájában – az európai év tíz kezdeményezése

Az Európai Bizottság a legfontosabb partnerszervezeteivel karöltve útjára indította a kulturális örökség európai évének tíz európai kezdeményezését. A cél az, hogy az európai év eredményei 2018 után is éreztessék hatásukat. Az egyes kezdeményezések több, egy-egy konkrét témára (fenntartható kulturális turizmus, a kulturális örökséggel kapcsolatos készségek stb.) irányuló hosszú távú intézkedést és projektet foglalnak magukba. 

A tíz európai kezdeményezés az európai év négy fő alapelvére, vagyis a szerepvállalásra, a fenntarthatóságra, a védelemre és az innovációra épít. A kezdeményezések kiterjednek az örökséggondozás különböző szempontjaira, és megteremtik a kulturális örökség ágazatközi és holisztikus európai koncepciójának keretét. A tíz európai kezdeményezés Európa-szerte különböző társadalmi csoportokat céloz meg, és hasznos eszköz az európai szintű közös tevékenységek megvalósítása során.

Az európai év tíz kezdeményezése:

1. Közös örökség
2. Örökség az iskolában
3. Fiatalok a kulturális örökségért
4. Átalakulóban a kulturális örökség
5. Turizmus és örökség
6. Az örökség ápolása
7. Veszélyben az örökség
8. Örökséggel összefüggő készségek
9. Az örökség mindenkié
10. Tudomány az örökségért

 

A kulturális örökség európai évének nemzetközi vetülete

Az európai év globális szintű esemény: a tíz európai kezdeményezés mellett az Unión kívüli partnerországokban is számos tevékenységre kerül sor. Bővebb információk itt találhatók.

2. Uniós finanszírozású projektek

Kreatív Európa

A Kreatív Európa az Európai Bizottság kulturális és audiovizuális ágazatokat támogató keretprogramja. A kulturális örökség egyike a Kreatív Európa program által támogatott fő ágazatoknak: 2014 és 2017 között majdnem 27 millió euróval segítette az örökséggel kapcsolatos projekteket. Az alábbi oldalon bemutatunk néhányat a már támogatott projektek közül.
 

Pályázati felhívás a Kreatív Európa programból finanszírozandó kulturális projektekre

A Bizottság pályázati felhívást tett közzé, hogy támogassa azokat a kulturális örökséggel kapcsolatos projekteket, amelyek megvalósítják az európai év célkitűzéseit.

  • A beérkezett pályázatok közül a Bizottság 29 projektet választott ki. Olvassa el a sajtóközleményt, és böngésszen a projektek között.

2018 EYCH infographic

A kulturális örökséggel kapcsolatos más kezdeményezések (a Kreatív Európa program finanszírozásával) 

  • Európa sokrétű kultúrájának bemutatása érdekében minden évben két város az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli. 2018-ban ezek a városok: Valletta (Málta) és Leeuwarden (Hollandia).
  • Az EU az Európai Unió Kulturális Öröksége díjjal (Europa Nostra-díjjal) a kulturális örökség megőrzése, kezelése, az azzal kapcsolatos kutatás, oktatás és kommunikáció terén bevált gyakorlatot ismeri el minden évben.
  • Az Európai Örökség címet azok a helyszínek nyerhetik el, amelyek mérföldkövet jelentenek napjaink Európájának történetében, valamint az európai értékeket hirdetik és az európai történelmet szimbolizálják. Eddig 29 helyszín kapta meg a címet.

Más uniós finanszírozású programok

Több uniós finanszírozási program is támogatja a kulturális örökséget, pl. a Horizont 2020, az Erasmus+, az Európa a polgárokért, valamint az EU strukturális és kohéziós alapjai. Ebből is látható, hogy a kultúra sokrétű, és több más tevékenységi területhez kapcsolódik. Az európai év kapcsán jelentős európai együttműködésre kerül sor: az évet pillanatnyilag az Európai Bizottság 14 főigazgatósága támogatja különböző projektekkel és kezdeményezésekkel.

Az alábbi kiadvány részletezi, hogy az egyes programok konkrétan mit tesznek a kulturális örökségért, és hogyan lehet rájuk jelentkezni. 

Fénykép: Raffaele Ballirano, Cencelle - Sapienza Università di Roma