EYCH

Mjere

Kako bi se osiguralo da nastojanja u okviru Europske godine kulturne baštine budu vidljiva i nakon 2018., Europska komisija surađuje s ključnim partnerima na ostvarenju dugoročnih projekata u korist europske kulturne baštine.
Archaeologists in the ground

Europska godina kulturne baštine nije samo niz uzbudljivih događanja koja se održavaju diljem Europe. To je i razdoblje u kojem će ljudi koji se brinu za našu kulturnu baštinu na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini ostvariti pozitivne promjene u načinu na koji je štitimo i u njoj uživamo te ih ostaviti u naslijeđe Europske godine. Ta će zajednička nastojanja biti čvrsta osnova za buduću ulogu kulturne baštine u Europi nakon 2018.

Mjere koje će se poduzeti uključuju:

1. dugoročne inicijative za kulturnu baštinu – 10 europskih inicijativa u Europskoj godini

2. projekte koje financira EU.

1. Dugoročne inicijative za kulturnu baštinu – 10 europskih inicijativa u Europskoj godini

Kako bi se osiguralo da nastojanja u okviru Europske godine budu vidljiva i nakon 2018., Europska komisija je u suradnji s ključnim partnerima pokrenula 10 europskih inicijativa za Europsku godinu kulturne baštine. Svaka inicijativa obuhvaća više dugoročnih mjera i projekata povezanih s određenom temom, kao što je kulturni turizam ili razvoj vještina za očuvanje kulturne baštine. 

U okviru 10 europskih inicijativa četiri su ključna načela za Europsku godinu: angažman, održivost, zaštita i inovacije. Ona se odnose na različite aspekte baštine te pružaju okvir za međusektorski i sveobuhvatan europski pristup kulturnoj baštini. Inicijative su koristan alat za razvoj zajedničkog djelovanja na europskoj razini te su usmjerene na različite ciljne skupine diljem Europe.

Slijedi pregled 10 europskih inicijativa Europske godine:

1. Zajednička baština
2. Baština u školama
3. Mladi za baštinu
4. Baština u tranziciji
5. Turizam i baština
6. Očuvanje baštine
7. Ugrožena baština
8. Vještine povezane s baštinom
9. Svi za baštinu
10. Znanost za baštinu

 

Međunarodna dimenzija Europske godine kulturne baštine

Uz ovih 10 europskih inicijativa mnoge se aktivnosti provode u partnerskim zemljama izvan EU-a, čime Europska godina dobiva i globalnu dimenziju. Više saznajte ovdje.

2. Projekti koje financira EU

Kreativna Europa

Kreativna Europa okvirni je program Europske komisije za potporu kulturi i audiovizualnom sektoru. Kulturna baština među glavnim je sektorima koji primaju potporu iz programa Kreativna Europa. Projektima povezanima s baštinom namijenjeno je 27 milijuna eura u razdoblju od 2014. do 2017. Pogledajte neke od projekata koji su dosad financirani.
 

Posebni poziv u okviru programa Kreativna Europa za Europsku godinu kulturne baštine 2018.

U okviru programa Kreativna Europa objavljen je posebni poziv za projekte u području baštine koji pridonose ciljevima Europske godine.

  • Europska komisija odabrala je 29 projekata za financiranje. Pročitajte priopćenje za medije i saznajte više o tim projektima.

2018 EYCH infographic

Druge inicijative u području kulturne baštine koje se financiraju iz programa Kreativna Europa 

  • Kako bi se skrenula pozornost na bogatu kulturnu baštinu Europe, svake se godine imenuju dvije Europske prijestolnice kulture. Prijestolnice će 2018. biti La Valletta (Malta) i Leeuwarden (Nizozemska).
  • Nagradom EU-a za kulturnu baštinu / nagradom Europa Nostra odaje se priznanje najboljoj praksi očuvanja baštine, upravljanja njome te istraživačkim, obrazovnim i komunikacijskim aktivnostima u tom području.
  • Oznaku europske baštine dobilo je 29 lokacija koje su posebno važne za stvaranje moderne Europe i koje veličaju i simboliziraju europske vrijednosti i povijest.

Drugi programi koje financira EU

Za kulturnu baštinu izdvajaju se sredstva iz nekoliko programa koje financira EU, uključujući programe Obzor 2020., Erasmus+, Europa za građane te strukturne i kohezijske fondove EU-a. U tome se odražava višedimenzionalnost kulture i njezina isprepletenost s mnogo drugih sektora. U okviru svojih projekata i inicijativa potporu Europskoj godini trenutačno pruža 14 glavnih uprava Europske komisije, što je izvanredna suradnja na europskoj razini.

U ovoj je knjižici objašnjeno na koji način svaki od tih programa pridonosi kulturnoj baštini te kako se prijaviti. 

Fotografija: Raffaele Ballirano, Cencelle - Sapienza Università di Roma