EYCH

Činnost

Evropská komise spolupracuje s hlavními partnery na dlouhodobých projektech, které mají zajistit kontinuitu odkazu Evropského roku kulturního dědictví i po roce 2018.
Archaeologists in the ground

Evropský rok kulturního dědictví není jen několik zajímavých akcí, které se letos po celé Evropě konají. Během celého roku se lidé, kteří pečují o naše kulturní dědictví na evropské, celostátní, regionální i místní úrovni, budou snažit zdokonalit způsob ochrany a využívání tohoto dědictví, což bude odkazem letošního evropského roku. Toto kolektivní úsilí vytvoří pevný základ pro budoucí vnímání úlohy kulturního dědictví v Evropě i po roce 2018.

Mezi naplánované činnosti patří:

1) dlouhodobé iniciativy v oblasti kulturního dědictví – 10 evropských iniciativ realizovaných v rámci Evropského roku

2) projekty financované z prostředků EU

1. Dlouhodobé iniciativy v oblasti kulturního dědictví – 10 evropských iniciativ realizovaných v rámci Evropského roku

Evropská komise společně s hlavními partnery zahájila v rámci Evropského roku kulturního dědictví 10 evropských iniciativ, které mají zajistit kontinuitu odkazu tohoto evropského roku i po roce 2018. Každá z nich zahrnuje několik dlouhodobých opatření a projektů týkajících se konkrétního tématu, jako je např. udržitelný kulturní cestovní ruch či dovednosti v oblasti kulturního dědictví. 

Těchto 10 evropských iniciativ odpovídá 4 hlavním zásadám, které musí každý evropský rok splňovat: zapojení, udržitelnost, ochrana a inovace. Iniciativy se týkají různých aspektů kulturního dědictví a tvoří základ celoevropského meziodvětvového a holistického přístupu k tomuto dědictví. Všech 10 iniciativ, jež mají oslovit různé skupiny obyvatel z celé Evropy, představuje užitečný nástroj pro rozvoj společných opatření na evropské úrovni.

10 evropských iniciativ evropského roku:

1. Společné kulturní dědictví
2. Školy a kulturní dědictví
3. Mládež a kulturní dědictví
4. Kulturní dědictví v procesu transformace
5. Cestovní ruch a kulturní dědictví
6. Pečujeme o kulturní dědictví
7. Ohrožené kulturní statky
8. Dovednosti související s kulturním dědictvím
9. Lidé a kulturní dědictví
10. Věda ve službách kulturního dědictví

 

Mezinárodní rozměr Evropského roku kulturního dědictví

Kromě 10 evropských iniciativ probíhá řada činností v partnerských zemích mimo EU, čímž je zajištěn globální rozměr evropského roku. Další informace najdete zde.

2. Projekty financované z prostředků EU

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa je rámcový program Evropské komise na podporu kultury a audiovizuálního odvětví. Jedním z hlavních odvětví podporovaných z programu Kreativní Evropa je právě kulturní dědictví. V letech 2014 až 2017 bylo na projekty související s kulturním dědictvím z programu vyčleněno téměř 27 milionů eur. Podívejte se na některé projekty, které byly doposud financovány.
 

Zvláštní výzva v rámci programu Kreativní Evropa k Evropskému roku kulturního dědictví 2018

Na podporu projektů týkajících se kulturního dědictví, jež přispívají k cílům evropského roku, byla zveřejněna zvláštní výzva v rámci programu Kreativní Evropa.

  • K financování vybrala Evropská komise 29 projektů. S projekty se můžete seznámit v této tiskové zprávě.

2018 EYCH infographic

Ostatní iniciativy týkající se kulturního dědictví a financované z programu Kreativní Evropa 

Ostatní unijní programy financování

Na podporu kulturního dědictví se rovněž využívají prostředky z několika finančních programů EU, včetně programu Horizont 2020, Erasmus+, Evropa pro občany, evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. To jen dokazuje, jak je kultura různorodá a provázaná s řadou dalších odvětví. Příkladem vynikající spolupráce na evropské úrovni jsou projekty a iniciativy 14 generálních ředitelství Evropské komise realizované na podporu letošního Evropského roku kulturního dědictví.

Tato brožura prezentuje, jaký má každý z těchto programů pro kulturní dědictví přínos a jak lze zažádat o finanční prostředky. 

Fotografie: Raffaele Ballirano, Cencelle – Sapienza Università di Roma