EYCH

Действия

За да гарантира, че Европейската година на културното наследство ще остави отпечатък и след 2018 г., Европейската комисия си сътрудничи с ключови партньори в осъществяването на дългосрочни проекти в полза на културното наследство на Европа.
Archaeologists in the ground

Европейската година на културното наследство е повече от една обикновена поредица от интересни прояви в цяла Европа. Това също така е време, през което хората, които се грижат за нашето културно наследство на европейско, национално, регионално и местно равнище, ще повлияят положително върху начина, по който пазим и се наслаждаваме на това наследство, базирайки се на действията през Европейската година. Тези общи усилия ще осигурят солидна основа за бъдещата роля на културното наследство в Европа след 2018 г.

Действията включват:

1) Дългосрочни инициативи за културното наследство — 10-те европейски инициативи в рамките на Европейската година

2) Финансирани от ЕС проекти

1. Дългосрочни инициативи за културното наследство — 10-те европейски инициативи в рамките на Европейската година

За да се гарантира, че Европейската година ще остави отпечатък и след 2018 г., Европейската комисия, заедно с ключови партньори, положи началото на 10-те европейски инициативи за Европейската година на културното наследство. Всяка инициатива обединява няколко дългосрочни действия и проекти, насочени към конкретна тема, като например устойчив културен туризъм или умения за дейности по опазване на културното наследство. 

10-те европейски инициативи съответстват на 4 водещи принципа за Европейската година: участие, устойчивост, защита и иновации. Те обхващат различни аспекти на културното наследство и предоставят рамка за европейски междусекторен и цялостен подход към културното наследство. 10-те европейски инициативи имат за цел да достигнат до различни групи аудитория в цяла Европа и са полезен инструмент за разработването на съвместни действия на европейско равнище.

10-те европейски инициативи на Европейската година:

1. Споделеното наследство
2. Наследството в училище
3. Младежта и наследството
4. Наследството в преход
5. Туризмът и наследството
6. Грижливо опазване на наследството
7. Наследството, изложено на риск
8. Умения, свързани с наследството
9. Всички за наследството
10. Наука за наследството

 

Международното измерение на Европейската година на културното наследство

В допълнение към тези 10 европейски инициативи в страни партньори извън ЕС се осъществяват множество дейности, чрез които се утвърждава световното измерение на Европейската година. Научете повече тук.

2. Финансирани от ЕС проекти

Творческа Европа

Програма „Творческа Европа“ е рамковата програма на Европейската комисия за подкрепа на сектора на културата и аудио-визуалния сектор. Културното наследство е една от основните области, подкрепяни по програма „Творческа Европа“. Между 2014 г. и 2017 г. близо 27 млн. евро бяха заделени за проекти, свързани с културното наследство. Вижте някои примери за проекти, които са финансирани досега.
 

Специална покана по програма „Творческа Европа“, посветена на Европейската година на културното наследство 2018

За подпомагането на проекти, свързани с културното наследство, които допринасят за целите на Европейската година, бе отправена специална покана за представяне на предложения по програма „Творческа Европа“.

  • Европейската комисия избра 29 проекта, на които да бъде отпуснато финансиране. Прочетете съобщението за медиите, за да научите повече.

2018 EYCH infographic

Други инициативи за културно наследство, финансирани по програма „Творческа Европа“ 

  • Всяка година се определят две европейски столици на културата, като целта е да се подчертае богатството на културите в Европа. През 2018 г. столици на културата са Ла Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).
  • Наградата на ЕС за културно наследство/наградата Europa Nostra се присъжда ежегодно за най-добрите практики, свързани с опазването на културното наследство, неговото управление и научните изследвания, образованието и комуникациите в тази област.
  • Със Знака за европейско наследство са отличени 29 обекта, които имат особено значение за изграждането на съвременна Европа и които честват и символизират европейските ценности и история.

Други програми на ЕС за финансиране

Действия, насочени към опазване на културното наследство, се финансират със средства по няколко програми на ЕС, включително програмите Хоризонт 2020, Еразъм+, Европа за гражданите, както и със средства от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд. Това показва как културата може да има различни измерения и да е свързана с различни сектори. Понастоящем 14 генерални дирекции на Европейската комисия подкрепят Европейската година със свои проекти и инициативи — едно значително сътрудничество на европейско равнище.

В тази брошура се обяснява какви са действията, насочени към културното наследство, във всяка една от програмите и как се кандидатства за финансиране. 

Снимка: Рафаеле Балирано, Cencelle - Sapienza Università di Roma