EYCH

A kulturális örökség európai éve (2018)

2018-ban európai, tagállami, regionális és helyi keretek között megünnepeljük sokszínű kulturális örökségünket.

A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális hagyatékát. Célja emellett a közös európai térséghez való tartozás tudatának megerősítése. Az év szlogenje: „Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása”.

2018-ban számos olyan kezdeményezésre és eseményre kerül sor Európa-szerte, amelyek révén a polgárok jobban megismerhetik és magukénak érezhetik kulturális örökségüket. Kulturális örökségünk meghatározó szerepet játszik identitástudatunkban és mindennapi életünkben. Jelen van Európa városaiban és falvaiban, természeti tájain és régészeti lelőhelyein, továbbá az irodalomban, a művészetekben és a bennünket körülvevő tárgyakban. Részét képezik a gyerekként megismert mesék, a szüleink és nagyszüleink által átadott ismeretek, a hagyományos ételek és a filmek, amelyekben magunkra ismerünk.

Miért olyan fontos a kulturális örökség?

A kulturális örökség egyetemes értéket közvetít az egyének, a közösségek és a társadalmak felé egyaránt. Feladatunk, hogy óvjuk és átadjuk a következő generációknak. Azt gondolhatnánk, hogy ez a kulturális örökség a múlté, statikus, nem változik tovább. Ám ennek pont az ellentétje igaz: folyamatosan átalakul és kölcsönhatásban áll azokkal, akik gazdagítják. Örökségünknek ráadásul fontos szerepe van Európa jövőjének alakításában is. Ez az egyik oka annak, hogy ebben az európai évben különösen a fiatalokhoz szeretnénk szólni.

Kulturális örökség többféle formában létezhet:

  • Megfogható javak: épületek, emlékművek, ruhák, műalkotások, könyvek, gépek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek stb.
  • Nem megfogható javak: munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, tudás, készségek, és az ezekkel kapcsolatban álló eszközök, tárgyak és kulturális terek. Ide tartoznak a nyelvi és szóbeli hagyományok, a művészi kifejezésmódok, a társadalmi gyakorlatok és a hagyományos szakmák is.
  • Természetes jelenségek: tájképek, flóra és fauna.
  • Digitális művek: digitális formátumban készült források (digitális műalkotások, animáció stb.) vagy megőrzés céljából digitalizált tartalmak (szövegek, képek, filmek, hangfelvételek stb.).

A kulturális örökség ünnepe lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük kulturális különbségeinket, és párbeszédet indítsunk arról, hogy mi az, ami közös bennünk. Miként lehetne tehát jobban gazdagítani az életünket annál, mint hogy jobban megismerjük az identitásunknak ezt a kulcsfontosságú alkotóelemét, és közelebb kerülünk hozzá?

Nem szabad engednünk, hogy kulturális örökségünk kárt szenvedjen vagy megsemmisüljön. Ezért 2018-ban meg szeretnénk találni a módját annak, hogy örökségünket méltóképpen megünnepeljük és a jövő számára megőrizzük.

Mi történik 2018-ban?

Ebben az évben kiemelt figyelmet szentelünk a ránk hagyományozott kulturális javaknak. Európa-szerte programok ezrei várják majd a látogatókat, melyek révén szorosabb kapcsolatba kerülhetnek kulturális örökségükkel.

A EU-országok mindegyike tagállami koordinátort nevezett ki, akinek feladata az európai év lebonyolítása, és a helyi, regionális és országos szintű rendezvények és projektek koordinálása.

Az európai év tevékenységeinek megszervezésében részt vesznek a kulturális ágazat legfontosabb szereplői és civil társadalmi szervezetek is.

Az uniós intézmények is elkötelezték magukat amellett, hogy a kulturális örökség európai éve sikeres legyen. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is megünnepli az évet és számos olyan tevékenységet tervez, amelynek középpontjában kulturális örökségünk áll.

Az EU emellett pénzügyi támogatást fog nyújtani a kulturális örökséggel kapcsolatos projekteknek. A Kreatív Európa program keretében együttműködési projektek támogatására irányuló pályázati felhívás jelent meg. Az will be available under Erasmus+, az Európa a polgárokért, a Horizont 2020, és más uniós programok további finanszírozási lehetőségeket biztosítanak.

Annak érdekében, hogy a kulturális örökség európai éve 2018 után is éreztesse hatásait, a Bizottság az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más partnerekkel karöltve tíz hosszú távú projektet is elindít. E projektek homlokterében többek között a következők fognak állni: iskolákkal folytatott tevékenységek, műemlékek újrahasznosítására irányuló innovatív megoldások feltérképezése, a kulturális javak illegális kereskedelme elleni küzdelem stb. Az európai év hosszú távú célja, hogy érdemi változást idézzen elő abban, ahogy a kulturális örökségünket kezeljük, megóvjuk és továbbadjuk gyermekeinknek.

Az európai év az Ön hazájában

Európa-szerte kulturális rendezvények garmada várja az érdeklődőket. Látogasson el az Ön országának a kampányév ottani eseményeiről tájékoztató honlapjára.

Böngészés ország szerint