EYCH

Europska godina kulturne baštine 2018.

Tijekom 2018. u cijeloj Europi slavit ćemo našu raznoliku kulturnu baštinu – na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Cilj je Europske godine kulturne baštine potaknuti više ljudi na otkrivanje i istraživanje europske kulturne baštine te ojačati osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru. Slogan Europske godine glasi: „Naša baština: spoj prošlosti i budućnosti”.

Tijekom godine diljem Europe organizirat će se niz inicijativa i događanja kako bi se građane približilo kulturnoj baštini te kako bi se s njom bolje upoznali. Kulturna baština oblikuje naš identitet i svakodnevni život. Ona nas okružuje u europskim gradovima i mjestima, prirodnim krajolicima te na arheološkim nalazištima. Ne pronalazimo je samo u književnosti, umjetnosti i predmetima, nego i u obrtima koje učimo od naših predaka, pričama koje pričamo svojoj djeci, hrani u kojoj uživamo s društvom te filmovima koje gledamo i u kojima se prepoznajemo.

Zašto kulturna baština?

Kulturna baština ima univerzalnu vrijednost za nas kao pojedince, zajednice i društva. Važno ju je očuvati i prenijeti budućim generacijama. Možete na nju gledati kao na nešto statično ili „iz prošlosti”, ali ona se zapravo razvija kroz naše djelovanje. Osim toga, naša baština ima veliku ulogu u izgradnji budućnosti Europe. To je jedan od razloga zašto se tijekom Europske godine posebice želimo približiti mladima.

Kulturna baština vidljiva je u različitim oblicima. Može biti:

  • opipljiva – npr. građevine, spomenici, artefakti, odjeća, umjetnička djela, knjige, strojevi, povijesni gradovi, arheološka nalazišta
  • neopipljiva – prakse, predstavljanja, izrazi, znanja, vještine te povezani instrumenti, predmeti i kulturni prostori koje ljudi cijene. To uključuje jezik i usmenu tradiciju, scensku umjetnost, društvene prakse i tradicionalne obrte
  • prirodna – krajolici, flora i fauna
  • digitalna – resursi stvoreni u digitalnom obliku (na primjer digitalna umjetnost ili animacija) ili digitalizirani kako bi se očuvali (uključujući tekstove, slike, videozapise, zapise).

Njegovanje kulturne baštine omogućuje nam da otkrijemo našu raznolikost te započnemo međukulturni razgovor o onome što nam je zajedničko. Postoji li onda bolji način za obogaćivanje naših života od interakcije s nečim što je toliko važno za naš identitet?

Ne smijemo dopustiti da kulturna baština propada, da se uništava ili da se njezino stanje pogoršava. Upravo zato 2018. tražit ćemo načine kako bismo je slavili i očuvali.

Što će se događati 2018.?

To je godina u kojoj ćemo imati priliku iskusiti i cijeniti kulturnu baštinu te uživati u njoj. Svi su pozvani da sudjeluju u tisućama aktivnosti diljem Europe namijenjenima povezivanju građana s kulturnom baštinom.

Svaka država članica imenovala je nacionalnoga koordinatora za provedbu Europske godine i koordiniranje događanja i projekata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Ključni dionici iz sektora kulture te organizacije civilnog društva blisko surađuju u organizaciji aktivnosti.

Na europskoj razini sve su institucije EU-a predane uspješnoj provedbi Europske godine. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće Europske unije zajedno s Odborom regija i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom organizirat će događanja kako bi proslavili Europsku godinu i pokrenuli aktivnosti povezane s kulturnom baštinom.

Osim toga, EU će financirati projekte kojima se podupire kulturna baština. Poseban poziv za projekte suradnje povezane s Europskom godinom objavljen je u okviru programa Kreativna Europa. Mnoštvo dodatnih prilika bit će dostupno u okviru programa Erasmus+, Europa za građane , PObzor 2020, te drugih programa EU-a.

Kako bismo bili sigurni da će naša nastojanja ostaviti traga i nakon 2018., Komisija će u suradnji s Vijećem Europe, UNESCO-om i ostalim partnerima provoditi deset projekata s dugoročnim učinkom. Oni će uključivati aktivnosti u suradnji sa školama, istraživanja u području inovativnih rješenja za ponovnu upotrebu zaštićenih zgrada ili borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima. Cilj je potaknuti stvarne promjene u načinu na koji uživamo u baštini te je štitimo i promičemo, vodeći računa o tome da građani imaju dugoročnu korist od Europske godine.

Europska godina u vašoj zemlji

Diljem Europe organiziraju se različita događanja. Posjetite internetsku stranicu Europske godine u vašoj zemlji kako biste saznali više o događanjima u vašoj blizini.

Pregledavanje po zemlji