EYCH

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Vuonna 2018 Eurooppa juhlii monimuotoista kulttuuriperintöään. Tapahtumia järjestetään paitsi eurooppalaisella myös kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on, että yhä useampi kansalainen tutustuisi Euroopan kulttuuriperintöön ja kiinnostuisi siitä. Tämän myötä tunne kuulumisesta yhteiseen Eurooppaan vahvistuisi. Teemavuoden tunnus on: Kulttuuriperintömme – kun mennyt kohtaa tulevan.

Ihmisten olisi päästävä tiiviimpään yhteyteen kulttuuriperintönsä kanssa. Siksi teemavuoden aikana järjestetään lukuisia tapahtumia ja pannaan vireille monenlaisia hankkeita eri puolilla Eurooppaa. Kulttuuriperintö on osa identiteettiämme ja jokapäiväistä elämäämme. Se ympäröi meitä Euroopan kaupungeissa, luonnonmaisemissa ja arkeologisissa kohteissa. Kulttuuriperintö ei ole vain kirjallisuutta, taidetta ja veistoksia. Se on myös kädentaitoja, jotka olemme oppineet esivanhemmiltamme, tai tarinoita, joita kerromme omille lapsillemme. Kun nautimme herkullista ruokaa mukavassa seurassa, kyse on kulttuuriperinnöstä. Tai kun katsomme elokuvaa ja tunnistamme siinä itsemme.

Miksi kulttuuriperintö on tärkeää?

Kulttuuriperinnöllä on universaali merkitys yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnille. On tärkeää säilyttää kulttuuriperintö ja siirtää se tuleville sukupolville. Joku voisi ajatella, että kulttuuriperintö on jotain aikansa elänyttä ja paikalleen jämähtänyttä. Näin ei kuitenkaan ole. Kulttuuriperintö kehittyy, kun ihmiset ottavat sen haltuunsa ja alkavat työstää sitä. Sitä paitsi Euroopan kulttuuriperinnöllä on suuri merkitys, kun rakennamme maanosamme tulevaisuutta. Tämä on yksi syy siihen, miksi teemavuoden aikana pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria ihmisiä.

Kulttuuriperintö ilmenee monin eri tavoin. Se voi olla.

  • aineellista – esimerkiksi rakennuksia, monumentteja, esineitä, vaatteita, taideteoksia, kirjoja, koneita, historiallisia kaupunkeja tai arkeologisia kohteita.
  • aineetonta – sitä, kuinka ihmisten mielestä pitäisi toimia, esittää asiansa ja ilmaista itseään ja mitä ihmiset tietävät ja osaavat (sekä tähän liittyviä välineitä, esineitä ja kulttuuriympäristöjä). Tällaisia kulttuuriperinnön osia ovat esimerkiksi kieli, suulliset perinteet, esittävät taiteet, sosiaaliset käytännöt ja perinteinen käsityötaito.
  • luontoon liittyvää – maisemia sekä kasvistoa ja eläimistöä.
  • digitaalista – aikaansaannoksia, jotka esiintyvät digitaalisessa muodossa (kuten digitaalinen taide tai elokuva) tai jotka on digitoitu säilyttämistarkoituksessa (kuten kirjoitukset, valokuvat, videofilmit ja äänilevyt).

Kun vaalimme kulttuuriperintöämme, saatamme havaita, kuinka monia erilaisia kulttuuriperinnön muotoja Euroopassa on. Tämän havainnon jälkeen voimme aloittaa kulttuurien välisen keskustelun siitä, mikä meitä yhdistää. Ei varmaankaan ole parempaa tapaa rikastuttaa elämäänsä kuin opetella tuntemaan omaa ja muiden ihmisten kulttuuriperintöä. Siis kaikkea sitä, jonka vuoksi me olemme me.

Kulttuuriperinnön ei saa antaa pilaantua, rapistua tai tuhoutua. Siksi vuonna 2018 Eurooppa juhlistaa kulttuuriperintöään ja pohtii, miten se säilytetään.

Mitä tapahtuu vuonna 2018?

Teemavuosi kuuluu kaikille, jotka haluavat kokea kulttuuriperintönsä ja nauttia siitä sekä osoittaa sille arvostustaan. Eri puolilla Eurooppaa järjestetään tuhansia tapahtumia, joiden avulla kulttuuriperintö pyritään tuomaan lähemmäksi ihmisiä. Kaikilla on vapaa pääsy näihin tapahtumiin.

Kukin jäsenvaltio on nimennyt kansallisen koordinaattorin, joka vastaa teemavuoden toteuttamisesta ja koordinoi sen tapahtumia ja hankkeita paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Kulttuurialan keskeiset sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot osallistuvat tiiviisti teemavuoden tapahtumiin.

Kaikki EU:n toimielimet ovat sitoutuneet myötävaikuttamaan siihen, että teemavuodesta tulee menestys. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, alueiden komitea sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestävät tapahtumia teemavuoden kunniaksi ja toteuttavat muita aktiviteetteja, joissa keskitytään kulttuuriperintöön.

Lisäksi EU rahoittaa kulttuuriperintöä tukevia hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelmassa on käynnistetty ehdotuspyyntö, jonka avulla pyritään löytämään teemavuoteen liittyviä yhteistyöhankkeita. additional opportunities will be available under Erasmus +, Kansalaisten Eurooppa, Horisontti 2020 ja muut EU:n ohjelmat tarjoavat monia muita mahdollisuuksia.

Jotta kulttuuriperintöä vaalittaisiin teemavuoden 2018 jälkeenkin, komissio käynnistää yhteistyössä Euroopan neuvoston, Unescon ja muiden kumppaneiden kanssa kymmenen hanketta, joilla pyritään saavuttamaan pitkän aikavälin tuloksia. Hankkeissa tehdään muun muassa yhteistyötä koulujen kanssa, tutkitaan, millaisten innovatiivisten ratkaisujen avulla rakennusperintöä voitaisiin käyttää uudelleen ja torjutaan kulttuuriesineiden laitonta kauppaa. Tavoitteena on saada aikaan todellinen muutos siihen, kuinka hyödynnämme, suojelemme ja edistämme kulttuuriperintöämme. Hankkeilla pyritään varmistamaan, että kulttuuriperinnön teemavuosi palvelee kansalaisia myös pitkälle tulevaisuuteen.

Teemavuoden tapahtumat maassasi

Kaikkialla Euroopassa järjestetään pieniä ja suuria tapahtumia. Katso oman maasi teemavuoden verkkosivuilta, mitä lähelläsi tapahtuu.

Selaa maittain