EYCH

Det europæiske år for kulturarv 2018

Formålet med det europæiske år for kultur er at tilskynde flere til at opdage og engagere sig i Europas kulturarv og at styrke følelsen af at tilhøre et europæisk fælleskab. Årets slogan er: Vores kulturarv: hvor fortiden møder fremtiden.

Året vil byde på en række initiativer og arrangementer rundt om i Europa, som skal give folk mulighed for at komme tættere på deres kulturarv og engagere sig mere i den. Kulturarv former vores identitet og hverdag. Den omgiver os i Europas byer og naturområder og på vores arkæologiske steder. Den findes ikke kun i litteraturen, kunsten og tingene, men også i det håndværk, vi har lært af vores forfædre, de historier, vi fortæller vores børn, den mad, vi nyder i selskab med hinanden, og de film, vi ser og genkender os selv i.

Hvorfor et år for kulturarv?

Kulturarv er en universel værdi for os som individer, fællesskaber og samfund. Den er vigtig at bevare og videregive til de næste generationer. Du tænker måske, at kulturarv er "noget fra fortiden" eller noget statisk, men faktisk udvikler den sig, ved at vi engagerer os i den. Vores kulturarv spiller desuden en vigtig rolle i opbygningen af Europas fremtid. Det er en af grundene til, at vi især gerne vil nå ud til de unge i forbindelse med dette europæiske år.

Kulturarven kommer til udtryk i mange forskelige former:

  • de håndgribelige – for eksempel bygninger, monumenter, værdigenstande, tøj, kunstværker, bøger, maskiner, historiske byer og arkæologiske steder.
  • de uhåndgribelige – kutymer, fremstillinger, udtryk, viden, færdigheder - og de tilhørende værktøjer, genstande og kultursteder - som mennesker værdsætter. Det omfatter også sprog og mundtlige traditioner, scenekunst, sociale skikke og traditionelt håndværk.
  • de naturlige - landskaber, dyr og planter
  • de digitale – ressourcer, som er oprettet i digital form (for eksempel digital kunst eller animation), eller som er blevet digitaliseret for at bevare dem (bl.a. tekster, billeder, videoer og plader).

Ved at værne om vores kulturarv bliver vi bevidste om vores diversitet og i stand til at indlede interkulturelle samtaler om de ting, vi har til fælles. Og findes der en bedre måde at berige vores liv på end at engagere os i noget, der er så centralt for hvem, vi er?

Kulturarven må ikke glemmes og gå i forfald. Det er derfor, at vi i 2018 leder efter måder at hylde og bevare den på.

Hvad kommer der til at ske i 2018?

I løbet af året får alle mulighed for at opleve, værdsætte og nyde kulturarv. Alle er velkomne til at deltage i de tusindvis af aktiviteter, der finder sted rundt om i Europa, og engagere sig mere i den kulturelle arv.

Hvert medlemsland har udpeget en national koordinator, som står for at gennemføre det europæiske år og koordinere arrangementer og projekter på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Vigtige interessenter fra de kulturelle sektorer og civilsamfundsorganisationer er tæt involveret i årets aktiviteter.

På europæisk plan er alle EU's institutioner opsat på at gøre året til en succes. Europa-Kommissionen, the Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, samt Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgvil afholde arrangementer for at fejre året og iværksætte aktiviteter med fokus på kulturarv.

EU vil desuden yde finansiering til projekter, der støtter kulturarv. Der er lanceret en særlig indkaldelse af forslag til projekter i forbindelse med året under programmet Et Kreativt Europa. Der vil også være mange andre muligheder under Erasmus+, Europa for borgerne, Horisont 2020 og andre EU-programmer.

For at sikre, at vores indsats også får betydning i tiden efter 2018, gennemfører Kommissionen i samarbejde med Europarådet, UNESCO og andre partnere ti langsigtede projekter. De omfatter aktiviteter med skoler, forskning i innovative løsninger for genanvendelse af kulturarvsbygninger og bekæmpelse af ulovlig handel med kulturgoder. Det skal være med til at ændre den måde, vi nyder, beskytter og fremmer kulturarv på, og sikre, at det europæiske år kommer alle til gode på lang sigt.

Det europæiske år i dit land

Rundt om i Europa afholdes der store som små arrangementer. Besøg websitet for året i dit land, og find ud af, hvad der sker i nærheden af dig.

Søg efter land