Skip to main content

Klimatlöften

Gör en insats för klimatet och bli en inspiration för andra. Alla kan bidra, och ingen insats är för liten.

Runt om i Europa och världen pågår klimatarbetet – regeringar, städer, företag, investerare och enskilda gör redan insatser för ett klimatvänligt samhälle.

Enskilda och organisationer kan delta i den europeiska klimatpakten på många sätt. Du kan göra en konkret klimatinsats – vare sig det handlar om små hållbara val i vardagen eller stora, djärva projekt – och dela dina idéer och initiativ med andra för att inspirera dem att delta.

Klimatvänliga val i vardagen

Hur vi förflyttar oss, vad vi äter, vad vi köper och slänger – allt har en påverkan på miljön. Genom att göra små förändringar i hemmet, på jobbet eller i skolan kan du både minska energiförbrukningen, spara pengar och göra en insats för klimatet.

Kolla in våra klimattips

Klimattips 

Gör en klimatinsats via ”Count Us In”-plattformen

Den europeiska klimatpakten och den globala kampanjen ”Count Us In” har inlett ett samarbete för att inspirera människor i Europa att minska sina koldioxidutsläpp. 

Européer kommer att kunna registrera sina klimatinsatser på ”Count Us In”-kampanjens plattform – det kan handla om allt från att prata med sina vänner, promenera och cykla mer, minska sitt matsvinn och isolera sin bostad bättre för att minska energiförbrukningen.

Tillsammans med experter från FN:s miljöprogram har vi identifierat 16 åtgärder som de mest effektiva sätten för enskilda att minska sina koldioxidutsläpp.

Enskilda, lokalsamhällen, företag och organisationer som deltar kommer att kunna hålla koll på sina koldioxidutsläpp, gå samman med vänner och kollegor för att nå mål för minskade utsläpp och samtidigt utmana andra att delta.

Under 2021 kommer den europeiska klimatpakten och ”Count Us In” att lansera en flerspråkig version av ”Count Us In”-kampanjens plattform, som städer, skolor, lokalsamhällen och enskilda i hela EU kan anpassa efter behov och använda för att bekämpa klimatförändringarna.

Varje insats som minskar utsläppen blir en del av något större. Den globala ”Count Us In”-räknaren håller koll på och räknar dina insatser och de miljontals andra som registreras runt om i världen.

Klimatlöften för organisationer

Klimatpakten kommer att uppmana organisationer och grupper att avge klimatlöften för att främja konkreta åtgärder, sprida tips på lyckade projekt och uppmuntra andra att delta eller starta egna initiativ.

Alla typer av organisationer, från skolor och intressegrupper till både offentliga och privata organisationer och företag, kan avge klimatlöften. Klimatlöftet kan ha att göra med organisationens verksamhet eller produktion, eller handla om hur man uppmanar allmänheten, anställda, kunder eller intressenter till att göra insatser för klimatet.

I linje med klimatpaktens värden bör klimatlöftena ha högre ambitioner än gällande lagstiftning och omfatta konkreta, vetenskapligt grundade insatser, med målet att nå tydliga och mätbara resultat.

Genom att registrera ett klimatlöfte åtar sig deltagarna att dela relevant information om sina insatser för att se till att framsteg och resultat kan följas. Deltagarna kommer att kunna visa intresse för varandras arbete och knyta kontakter för att skapa ytterligare handlingskraft och gemenskap.

Klimatlöftena kommer att bygga vidare på de många olika initiativ som redan finns i Europa, lyfta fram lösningar värda att inspireras och lära av och hjälpa nätverk av klimatsupportrar och lokalsamhällen att förverkliga sina egna klimatambitioner och samarbeta med andra.

Systemet för klimatlöften kommer att utvecklas tillsammans med berörda parter under 2021. Vi samlar nu in intresseanmälningar för klimatlöften. Dela dina idéer med oss, hjälp till att komma på klimatlöften och bli en del av Europas klimatrörelse!

Vill du avge ett klimatlöfte?

Kontakta oss