Skip to main content

Prísľuby

Urobte niečo pre klímu a inšpirujte iných. Každý môže prispieť svojím dielom a žiadny čin nie je príliš malý.

Vlády, mestá a obce, podniky, investori i jednotlivci v celej Európe a na celom svete už podnikajú kroky na formovanie spoločnosti šetrnej voči klíme.

Jednotlivci a organizácie sa môžu zapojiť do Európskeho klimatického paktu mnohými spôsobmi. Jedným z nich je zameranie sa na konkrétnu činnosť – či už ide o malé udržateľné rozhodnutia alebo veľké ambiciózne projekty – a šírenie svojich nápadov a iniciatív medzi ostatnými v snahe inšpirovať ich, aby sa zapojili tiež.

Každodenné rozhodnutia šetrné voči klíme

Doprava, ktorú využívame, potraviny, ktoré konzumujeme, výrobky, ktoré kupujeme, a odpad, ktorý vyhadzujeme – toto všetko má dosah na naše životné prostredie. Aj malými zmenami doma, v práci či v škole môžete ušetriť energiu a peniaze a prispieť k ochrane klímy.

Pozrite si naše tipy na ochranu klímy

Tipy na ochranu klímy 

Urobte krok v rámci kampane <i>Count Us In</i>

Európsky klimatický pakt a celosvetová kampaň Count Us In („rátaj s nami“) spájajú sily s cieľom inšpirovať občanov a komunity v celej Európe, aby podnikli praktické kroky na zníženie znečistenia uhlíkom. 

Všetci Európania budú môcť urobiť „krok“ k zníženiu svojej uhlíkovej stopy prostredníctvom platformy Count Us In – od diskusií s priateľmi, častejšej chôdze či jazdy na bicykli, obmedzenia plytvania potravinami až po zateplenie domu v záujme úspor energie.

V spolupráci s odborníkmi z Programu OSN pre životné prostredie bolo vybraných 16 krokov, ktorými môžu jednotlivci najúčinnejšie znížiť znečistenie uhlíkom, ktoré spôsobujú.

Zúčastnení jednotlivci, komunity, podniky a organizácie budú môcť sledovať, o koľko znížili svoje emisie uhlíka, spojiť sa s priateľmi či kolegami pri dosahovaní cieľov zníženia emisií uhlíka a vyzvať ostatných, aby sa zapojili tiež.

Európsky klimatický pakt a kampaň Count Us In spustia v roku 2021 viacjazyčnú verziu platformy Count Us In, ktorú si môžu mestá/obce, školy, komunitné skupiny i jednotlivci v celej EÚ prispôsobiť a využiť na podniknutie krokov v záujme boja proti zmene klímy.

Každý krok, ktorý občania Únie urobia v snahe znížiť emisie uhlíka, prispeje k niečomu väčšiemu. Tieto kroky sa budú počítať v rámci celosvetového súhrnu údajov platformy Count Us In spolu s miliónmi ďalších krokov vykonaných na celom svete.

Prísľuby zo strany organizácií

Pakt vyzve organizácie a družstvá, aby zaregistrovali svoje iniciatívy v oblasti klímy a premenili ich na prísľuby k ochrane klímy s cieľom zintenzívniť opatrenia, podporiť ostatných, aby sa pridali alebo aby začali s vlastnými iniciatívami, a napokon rozšíriť a zopakovať osvedčené nápady a projekty.

Prísľuby môžu byť záväzkami všetkých druhov organizácií, od škôl a komunitných skupín po veľké verejné a súkromné organizácie a podniky. Prísľub by sa mohol týkať spôsobu, akým organizácia funguje, produkuje, komunikuje s občanmi, so zamestnancami, zákazníkmi či zainteresovanými stranami a ako ich motivuje, aby prijali opatrenia.

Prísľuby by mali v súlade s hodnotami paktu ísť nad rámec toho, čo sa vyžaduje v právnych predpisoch, a spočívať v konkrétnych, vedecky podložených opatreniach, ktorých cieľom je dosiahnuť jasné a merateľné výsledky, ktoré možno monitorovať.

Zaregistrovaním prísľubu sa účastníci zaviažu šíriť relevantné informácie o svojich činnostiach v záujme monitorovania pokroku a pochopenia vplyvu prijatých opatrení. Budú môcť vyjadriť svoj záujem o prácu ostatných a skontaktovať sa s nimi v snahe vytvoriť dodatočné opatrenia a dať impulzy v komunitnom duchu.

Prísľuby podľa paktu budú vychádzať z mnohých a rozmanitých iniciatív, ktoré sa v Európe už zaviedli, prezentovať existujúce riešenia ako dobré príklady na inšpiráciu a učenie sa a bude pomáhať sieťam ochranárov klímy a komunitám realizovať ich vlastné ambície v oblasti klímy alebo spájať sily s inými.

Plnohodnotný systém prísľubov sa vytvorí v spolupráci so zainteresovanými stranami v roku 2021. V súčasnosti zhromažďujeme vyjadrenia záujmu o zloženie prísľubu. Podeľte sa s nami o svoje nápady, pomôžte vytvárať prísľuby a zapojte sa do európskeho klimatického hnutia!

Máte záujem o zloženie prísľubu?

Informujte nás