Skip to main content

Beloftes

Onderneem iets voor het klimaat en inspireer anderen. Iedereen kan een bijdrage leveren, hoe klein ook.

Overal in Europa en ook wereldwijd nemen regeringen, steden en gemeenten, bedrijven, investeerders en individuen al maatregelen om een klimaatvriendelijke samenleving vorm te geven.

Personen en organisaties kunnen op vele manieren deelnemen aan het Europees klimaatpact, bijvoorbeeld door te beloven concreet actie te ondernemen in de vorm van kleine duurzame keuzes of grote, doortastende projecten, en door ideeën en initiatieven te delen met anderen zodat zij geïnspireerd worden om zich aan te sluiten.

Elke dag klimaatvriendelijke keuzes

Het vervoer dat we gebruiken, het voedsel dat we eten, de producten die we kopen en het afval dat we weggooien, ze hebben allemaal een impact op ons milieu. Met kleine inspanningen thuis, op het werk of op school, kunt u energie en geld besparen en tegelijk het klimaat beschermen.

Bekijk onze klimaattips

Klimaattips 

Zet een stap op “Count Us In”

Het Europees klimaatpact en de wereldwijde campagne “Count Us In” slaan de handen in elkaar om burgers en gemeenschappen in heel Europa aan te moedigen concrete stappen te zetten om de koolstofvervuiling terug te dringen. 

Alle Europeanen zullen hun koolstofvoetafdruk kunnen verkleinen door “stappen” te zetten via het “Count Us In”-platform, bijvoorbeeld door te praten met vrienden, meer te lopen en te fietsen, voedselverspilling tegen te gaan of hun huis te isoleren en zo energie te besparen.

De 16 stappen werden met deskundigen van het Milieuprogramma van de VN geselecteerd als de meest doeltreffende manieren voor individuen om de koolstofvervuiling terug te dringen.

Individuen, gemeenschappen, bedrijven en organisaties die deelnemen, kunnen nagaan hoeveel koolstof zij hebben bespaard, met vrienden en collega’s doelstellingen bepalen en deze samen bereiken, en anderen aanmoedigen mee te doen.

In 2021 lanceren het Europees klimaatpact en “Count Us In” een meertalige versie van het “Count Us In”-platform. Steden, scholen, gemeenschappen en individuen in de hele EU kunnen de versie aanpassen en gebruiken om stappen te zetten tegen de klimaatverandering.

Elke stap die Europese burgers zetten om koolstof te besparen, maakt deel uit van een groter geheel. De stappen worden, samen met die van miljoenen anderen over de hele wereld, meegeteld in de wereldwijde “Count Us In”-teller.

Beloftes van organisaties

Het pact zal organisaties en collectieven uitnodigen hun klimaatinitiatieven te registreren en om te zetten in klimaatbeloftes, klimaatactie te stimuleren, anderen aan te moedigen deel te nemen of zelf een initiatief op te zetten, en goede ideeën en projecten op grotere schaal toe te passen en te herhalen.

Beloftes kunnen toezeggingen zijn van alle soorten organisaties, gaande van scholen en buurtgroepen tot grote openbare en particuliere organisaties en bedrijven. Een belofte kan verband houden met de manier waarop de organisatie werkt, produceert, communiceert of burgers, werknemers, klanten of belanghebbenden motiveert om ook actie te ondernemen.

In overeenstemming met de waarden van het pact moeten de beloftes verder gaan dan wat op grond van de wetgeving is vereist en concrete, wetenschappelijk gefundeerde acties omvatten die tot doel hebben duidelijke en meetbare resultaten te behalen die kunnen worden gemonitord.

Door een belofte te registreren, verbinden de deelnemers zich ertoe relevante informatie over hun acties uit te wisselen zodat kan worden opgevolgd hoeveel vooruitgang ze boeken en in te schatten wat de impact is van de ondernomen acties. Deelnemers kunnen blijk geven van hun belangstelling voor het werk van anderen, met hen contact opnemen en in een sfeer van verbondenheid extra acties ondernemen en momentum creëren.

Beloftes die in het kader van het pact worden gedaan, zullen voortbouwen op de rijkdom en verscheidenheid van reeds ingeburgerde initiatieven in Europa, bestaande oplossingen onder de aandacht brengen om te dienen als inspiratiebron en eruit te leren, en netwerken van klimaatsupporters en gemeenschappen helpen om alleen of samen met anderen hun klimaatambitie te realiseren.

In de loop van 2021 zal een volwaardig beloftemechanisme worden ontwikkeld en opgezet in samenwerking met geïnteresseerde belanghebbenden. Momenteel peilen we naar de belangstelling die er is om beloftes te doen. Deel uw ideeën met ons, help samen beloftes te doen en sluit u aan bij de Europese klimaatbeweging!

Wilt u een belofte doen?

Laat het ons weten