Skip to main content

Lubadused

Astuge samme kliima heaks ja innustage teisi. Igaüks saab anda oma panuse ja ükski tegu pole liiga väike.

Euroopas ja kogu maailmas tegutsevad valitsused, linnad, ettevõtjad, investorid ja üksikisikud juba selle nimel, et kujundada kliimasõbralikku ühiskonda.

Üksikisikud ja organisatsioonid saavad Euroopa kliimapaktis osaleda mitmel viisil. Üks võimalus on pühenduda konkreetsele tegevusele – olgu selleks siis väikesed säästvad valikud või suur ja julge projekt – ning jagada oma ideid ja algatusi teistega, et innustada neid ühinema.

Kliimasõbralikud valikud iga päev

Transport, mida kasutame, toit, mida sööme, tooted, mida ostame, ja jäätmed, mis ära viskame – need kõik mõjutavad meie keskkonda. Väikeste sammude astumisega kodus, tööl või koolis võite säästa energiat ja raha ning aitate kaitsta kliimat.

Tutvuge meie kliimateemaliste näpunäidetega

Näpunäited 

Astuge samm platvormil „Count Us In“

Euroopa kliimapakt ja ülemaailmne kampaania „Count Us In“ ühendavad jõud, et innustada kodanikke ja kogukondi kogu Euroopas astuma praktilisi samme CO2 saaste vähendamiseks. 

Kõik eurooplased saavad platvormi „Count Us In“ kaudu astuda sammu oma CO2 jalajälje vähendamiseks. Selleks sammuks võib olla nt sõpradega rääkimine, jalgsi käimine ja jalgrattaga sõitmine ning toidu raiskamise vähendamine või kodu soojustamine, et säästa energiat.

Koos ÜRO Keskkonnaprogrammi ekspertidega on välja valitud 16 sammu, mille abil saavad üksikisikud kõige tõhusamalt CO2 heidet vähendada.

Osalevad üksikisikud, kogukonnad, ettevõtjad ja organisatsioonid saavad jälgida, kui palju nad on CO2 heidet vähendanud, ühineda oma sõprade või kolleegidega, et saavutada CO2 heite vähendamise eesmärgid, ning kutsuda teisi üles osalema.

2021. aastal tuuakse Euroopa kliimapakti ja kampaania „Count Us In“ raames välja platvormi „Count Us In“ mitmekeelne versioon, mida linnad, koolid, kogukonnad ja üksikisikud kogu ELis saavad kohandada ja kasutada, et astuda samme kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

Iga Euroopa kodanike astutud samm CO2 heite vähendamiseks aitab saavutada suuremat eesmärki. Need sammud loeb kokku platvormi „Count Us In“ üldine agregaator koos miljonite teiste sammudega üle kogu maailma.

Organisatsioonide lubadused

Paktiga kutsutakse organisatsioone ja ühendusi üles registreerima oma kliimaalgatusi ja muutma need kliimalubadusteks, soodustama kliimaalaseid ettevõtmisi, julgustama teisi oma algatustega ühinema või käivitama oma algatusi ning laiendama ja uuesti rakendama häid ideid ja projekte.

Lubadusi võivad anda igat liiki organisatsioonid alates koolidest ja kogukonnarühmadest kuni suurte avaliku ja erasektori organisatsioonide ja ettevõtjateni. Lubadus võib olla seotud viisiga, kuidas organisatsioon tegutseb, toodab, suhtleb või motiveerib kodanikke, töötajaid, kliente või sidusrühmi kliimaküsimustega tegelema.

Kooskõlas pakti väärtustega peaksid lubadused minema kaugemale sellest, mida nõutakse õigusaktidega, ning hõlmama konkreetseid teaduspõhiseid meetmeid, mille eesmärk on saavutada selged ja mõõdetavad tulemused, mida saab jälgida.

Lubaduse registreerimisega kohustuvad osalejad jagama asjakohast teavet oma tegevuse kohta, et aidata jälgida edusamme ja mõista võetud meetmete mõju. Osalejad saavad väljendada huvi teiste töö vastu ja nendega ühendust võtta, et kogukonna vaimus tegevust veelgi laiendada ja hoogustada.

Pakti raames antud lubadused tuginevad suurele hulgale Euroopas juba toimivatele mitmekesistele algatustele, tutvustavad olemasolevaid lahendusi, millest saada inspiratsiooni ja õppida, ning aitavad kliimatoetajate võrgustikel ja kogukondadel täita oma kliimaeesmärke või ühendada jõud teistega.

Terviklik lubaduste andmise süsteem töötatakse välja ja luuakse koos huvitatud sidusrühmadega 2021. aastal. Praegu kogume lubaduste andmise sooviavaldusi. Jagage meiega oma ideid, aidake luua ühiselt lubadusi ja liituge Euroopa kliimaliikumisega!

Soovite anda lubaduse?

Andke meile teada