Skip to main content

Závazky

Angažujte se v zájmu klimatu, inspirujte ostatní. O změnu se můžeme zasadit všichni. Každá snaha se počítá.

O transformaci naší společnosti ve společnost šetrnější ke klimatu usilují jednotlivci, podniky, investoři, obce, města i vlády v celé Evropě i po celém světě.

Díky Evropskému klimatickému paktu lze k této transformaci přispět mnoha způsoby. Jedním z nich je realizace konkrétních kroků, ať již jde o změnu spotřebitelského chování v zájmu udržitelnějších řešení, nebo o větší, ambicióznější projekty. Své nápady a iniciativy pak můžete sdílet s ostatními a inspirovat je.

Otázky klimatu v každodenním rozhodování

Na životní prostředí má určitý dopad veškerá naše činnost, například dopravní prostředek, který používáme, jídlo, které konzumujeme, výrobky, které nakupujeme, dokonce i odpad, který produkujeme. I malými změnami našich návyků doma, v práci nebo ve škole můžeme přispět k úsporám energie i peněz a pomoci lépe chránit klima.

Podívejte se na naše tipy týkající se ochrany klimatu

Tipy, jak zmírnit dopady změny klimatu 

Navštivte naši platformu <i>Count Us In</i> a přijměte závazek v zájmu klimatu

Evropský klimatický pakt a celosvětová kampaň s názvem „Count Us In“ (v překladu „Počítejte s námi“) chtějí společně inspirovat občany a komunity v Evropě k tomu, aby podnikli praktické kroky v zájmu snížení emisí uhlíku. 

Na platformě „Count Us In“ budou mít všichni Evropané možnost přijmout závazek ke konkrétní změně chování, díky níž sníží svou uhlíkovou stopu. Například se mohou rozhodnout chodit více pěšky nebo jezdit na kole, omezit objem jídla, které vyhodí, izolovat si dům v zájmu úspor energie atp.

Odborníci z Programu OSN pro životní prostředí vytipovali 16 konkrétních činností, jimiž může každý z nás nejúčinněji snížit objem emisí uhlíku, které svou činností vyprodukuje.

Jednotlivci, komunity, podniky a organizace, které se na platformu přihlásí, budou moci sledovat, o kolik se jim objem vygenerovaných emisí snížil. Zároveň si zde budou moci s přáteli a kolegy stanovit cíl, o kolik chtějí svou uhlíkovou stopu zredukovat, a vyzvat ostatní, aby s nimi soutěžili.

V roce 2021 spustí Evropský klimatický pakt a Count Us In mnohojazyčnou verzi platformy „Count Us In“, kterou si mohou města, školy, komunity a jednotlivci z celé EU uzpůsobit svým potřebám a používat k činnostem souvisejícím s bojem proti změně klimatu.

Přijetím i nepatrného závazku v zájmu snížení uhlíkového znečištění můžete spolu s ostatními dosáhnout velkých změn. Pomocí platformy Count Us In pak budou tyto závazky spolu s miliony dalších z celého světa započítány do snahy o transformaci naší společnosti.

Přijměte závazek v zájmu ochrany klimatu

Přejít na platformu <i>Count Us In</i> 

Závazky organizací

Evropský klimatický pakt hodlá vyzvat organizace a komunity, aby zaregistrovaly své iniciativy v oblasti klimatu a přijaly je jako svůj závazek s cílem stimulovat činnost ostatních a motivovat je, aby se k dané iniciativě připojili nebo zahájili svou vlastní. Účelem je zvýšit úsilí všech zúčastněných, informovat o dobrých nápadech a projektech a umožnit tak jejich další realizaci.

Závazek mohou přijmout nejen soukromé organizace a podniky, ale i školy, komunity či veřejné organizace. Mohou se například zavázat, že změní způsob, jak fungují, vyrábějí, komunikují nebo jak motivují své zaměstnance, zákazníky, zainteresované subjekty či veřejnost obecně k tomu, aby podnikli konkrétní kroky v zájmu ochrany klimatu.

Podle stanovených hodnot Klimatického paktu by závazky měly jít nad rámec toho, co je požadováno zákonem, a měly by zahrnovat konkrétní, vědecky podložené kroky, jimiž lze dosáhnout jasných, měřitelných výsledků, jejichž vývoj lze sledovat.

Registrací závazku se účastníci zavazují ke sdílení příslušných informací o jejich činnosti, aby bylo možné lépe sledovat vývoj a porozumět dopadům přijatých opatření. Účastníci Klimatického paktu budou moci vyjádřit zájem o činnost ostatních a navázat s nimi kontakt, aby mohli spolupracovat v zájmu společného cíle.

Závazky přijaté v rámci Paktu budou vycházet z rozmanitosti iniciativ, které se již v Evropě realizují, umožní sdílet stávající řešení za účelem inspirace a vzdělávání a pomohou sítím věnujícím se boji proti změně klimatu realizovat jejich vlastní klimatické cíle či navázat spolupráci s ostatními.

Plně funkční systém registrace závazků bude k dispozici v průběhu roku 2021. V současné době zjišťujeme rozsah zájmu o přijetí závazků. Sdílejte s námi vaše návrhy a pomozte nám zformulovat klimatické závazky. Připojte se k evropskému hnutí na ochranu klimatu!

Chcete přijmout závazek v zájmu klimatu?

Napište nám