Skip to main content

Ангажименти

Изразете подкрепата си за климата и вдъхновете другите. Всеки може да допринесе — нито едно действие не е твърде малко.

В цяла Европа и по света правителства, градове, предприятия, инвеститори и отделни хора вече предприемат действия за изграждане на благоприятно за климата общество.

Лицата и организациите могат да участват в Европейския пакт за климата по много начини. Един от тях е да се ангажират с конкретни действия — било то малки, устойчиви постъпки или големи, дръзки проекти — и да споделят своите идеи и инициативи с другите, за да ги вдъхновят да се присъединят.

Благоприятни за климата избори, всеки ден

Транспортът, който използваме, храната, която консумираме, продуктите, които купуваме, и отпадъците, които изхвърляме — всички те оказват въздействие върху околната среда. Предприемайки малки действия у дома, на работа или в училище, можете да пестите енергия и пари и да помогнете за опазването на климата.

Вижте нашите съвети за климата

Съвети в областта на климата 

Направете стъпка на платформата Count Us In

Европейският пакт за климата и световната кампания Count Us In (Ще участваме и ние) обединиха усилията си, за да вдъхновят гражданите и общностите в цяла Европа да предприемат практически стъпки за намаляване на въглеродното замърсяване. 

Всички европейци ще могат да направят „стъпка“ напред към намаляването на своя въглероден отпечатък чрез платформата Count Us In, като говорят с приятели, ходят пеша или се движат с велосипед, намаляват хранителните отпадъци и изолират дома, за да спестят енергия.

16-те стъпки бяха избрани с експерти от Програмата на ООН за околната среда като най-ефективните начини за отделните хора да допринесат за намаляване на въглеродното замърсяване.

Хората, общностите, предприятията и организациите, които участват, ще могат да следят колко въглерод са спестили, да обединяват усилията си с приятели или колеги, за да постигнат определени цели, и да предизвикват другите да участват в играта.

През 2021 г. Европейският пакт за климата и Count Us In ще дадат начало на многоезична версия на платформата Count Us In, която градове, училища, общности и отделни хора ще могат да използват, за да предприемат мерки за борба с изменението на климата.

Всяка малка стъпка напред от страна на европейските граждани ще доведе до нещо по-голямо. „Стъпките“ ще се броят от глобалния калкулатор на Count Us In заедно с милиони други стъпки, които хората предприемат по цял свят.

Направете стъпка

Назад към Count Us In 

Ангажименти по организации

Пактът ще прикани организации и колективи да регистрират своите инициативи в областта на климата и да ги превърнат в поети ангажименти за действие, за да се засили общата активност, да се насърчат другите да се присъединят или да започнат свои собствени инициативи и да се увеличи мащаба и да се възпроизведат добрите идеи и проекти.

Ангажиментите могат да се поемат от всички видове организации — от училища и общностни групи до големи публични и частни организации и предприятия. Даден ангажимент може да бъде свързан с начина, по който организацията работи, произвежда, общува или мотивира гражданите, служителите, клиентите или заинтересованите страни да предприемат действия.

В съответствие с ценностите на Пакта, ангажиментите следва да надхвърлят изискванията на законодателството и да включват конкретни, научно обосновани действия, целящи постигане на ясни и измерими резултати, които могат да бъдат наблюдавани.

Регистрирайки ангажимент, участниците поемат задължение да споделят съответната информация за своите действия, за да помогнат за наблюдението на напредъка и разбирането на въздействието на предприетите действия. Участниците ще могат да изразяват интерес към работата на другите и да се свързват с тях, за да генерират допълнителни действия и въодушевление в общността като цяло.

Ангажиментите, поети по Пакта, ще градят върху богатото разнообразие от вече съществуващи инициативи в Европа, ще демонстрират съществуващи решения с цел вдъхновение и обучение и ще помагат на мрежите от поддръжници на климата и общностите да реализират собствените си амбиции в областта на климата или да обединят усилията си със свои съмишленици.

Системата за поемане на ангажименти ще бъде разработена и създадена съвместно със заинтересованите страни и ще стане напълно оперативна през 2021 г. Сега събираме изявления на интерес към поемането на ангажименти. Споделете идеите си с нас, помогнете за създаване на нови и се присъединете към европейското движение за климата!

Искате да поемете ангажимент?

Споделете с нас