Skip to main content

Kenniscentrum

Het kenniscentrum van het klimaatpact biedt informatie en diensten om klimaatactie te stimuleren

Het Europees klimaatpact bouwt voort op een groot aantal bestaande of opkomende initiatieven.

De Europese Commissie zal een kenniscentrum opzetten om:

  • alle relevante informatie en expertise bijeen te brengen
  • deze beschikbaar te stellen op de website van het pact en via gerichte ondersteunende diensten
  • projecten te helpen om kennis om te zetten in daden, capaciteit op te bouwen, op te schalen en te herhalen wat aantoonbaar werkt

Meer informatie volgt in de loop van 2021.