Skip to main content

Стартова проява на 16 декември

Гледайте записа 

Европейският пакт за климата приканва всички да участват в действията в областта на климата и да построят една по-екологична Европа.

 

Новини

News article |

The European Climate Pact is teaming up with UEFA, the governing body of football in Europe, for their "Cleaner Air, Better Game' campaign.

Прояви

Социални медии