Skip to main content
European Climate Pact

Ambasadorzy

Ambasadorami Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu są ludzie z różnych środowisk i wszystkich zakątków Europy, którzy angażują się w ochronę klimatu.

Poznaj naszych ambasadorów

Poznaj ambasadorów Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu - ludzi zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu, gotowych zmieniać świat.

Zostań ambasadorem

Ambasadorzy paktu na rzecz klimatu wpływają na działania w dziedzinie klimatu w swoich społecznościach i sieciach, inspirują do ich podejmowania oraz wspierają ich realizację. Każdy może się zgłosić!

Join the community

Already an Ambassador? Join your fellow Ambassadors on Open Social to connect and share ideas and experiences.