Skip to main content
European Climate Pact

Ambasadoriai

Europos klimato pakto ambasadoriai – tai įvairiausi žmonės iš visų Europos kampelių, pasiryžę kovoti su klimato kaita.

Susipažinkite su mūsų ambasadoriais

Susipažinkite su Europos klimato pakto ambasadoriais – žmonėmis, užsidegusiais kovoti su klimato kaita ir siekti permainų.

Tapkite ambasadoriumi

Europos klimato pakto ambasadoriai informuoja, įkvepia ir remia klimato srities veiksmus savo bendruomenėse ir tinkluose. Pareikšti pageidavimą tapti ambasadoriumi gali bet kas.

Join the community

Already an Ambassador? Join your fellow Ambassadors on Open Social to connect and share ideas and experiences.