Skip to main content
European Climate Pact

Bli ambassadör

Klimatpaktsambassadörerna sprider information, inspirerar andra och stödjer klimatinsatser i sin närhet. Vem som helst kan ansöka om att bli ambassadör!

Observera att du som klimatpaktsambassadör arbetar som privatperson eller företrädare för en organisation, och inte på EU-kommissionens vägnar. Ambassadörerna får inget organisatoriskt eller ekonomiskt stöd från kommissionen. EU-kommissionen förbehåller sig rätten att välja ambassadörer utifrån initiativets mål, värden och pågående utveckling.

Vad har ambassadörerna för roll?

 • Nå ut till människor och organisationer som ännu inte är engagerade i klimatarbete.
 • Sprida information, inspirera andra och stödja klimatinsatser i sin närhet.
 • Föregå med gott exempel i fråga om klimatarbete och miljöskydd.
 • Fungera som en bro mellan civilsamhället, berörda parter och EU-kommissionen.

Vem kan bli ambassadör?

 • Vem som helst kan ansöka om att bli ambassadör.
 • Organisationer kan föreslå en ambassadör som representant för sin organisation (för att byta representant måste kommissionen få information och relevanta uppgifter).
 • Ambassadörerna åtar sig att respektera klimatpaktens värden.

Varför bli ambassadör?

 • EU-kommissionen lyfter fram din roll som ambassadör, bland annat på klimatpaktens webbplats.
 • Dina klimatinsatser får större spridning, bland annat på klimatpaktens webbplats och sociala medier.
 • Du får tillgång till olika kommunikationsverktyg, bland annat klimatpaktens kommunikationsmaterial (tillgängligt i början av 2021).
 • Du kan delta i ambassadörsnätverket.

Vad kan ambassadörerna göra?

 • Informera om klimatförändringarna och särskilt vända sig till dem som ännu inte är engagerade i klimatarbete.
 • Bilda opinion nationellt, regionalt och lokalt för att få myndigheter, skolor, organisationer och företag att engagera sig i klimatet och avge klimatlöften.
 • Föra en dialog med lokalsamhället, särskilt med utsatta grupper och låginkomstgrupper, och uppmuntra till lokalt anpassade klimatinsatser.
 • Sprida forskningsbaserad information för att öka kunskapen om klimatförändringarna, t.ex. genom att organisera evenemang och tematiska diskussioner, driva kampanjer i traditionella och sociala medier, bidra med data, expertis och berättelser om klimatförändringarna och hitta nya sätt och kanaler för att öka medvetenheten i samhället.
 • Anordna aktiviteter och verksamheter med anknytning till klimat- och miljöarbete, t.ex. trädplantering, bilfria dagar och informationsdiskar.
 • Skapa kontakt mellan lokala klimataktivister och andra relevanta nätverk och berörda parter, även från övriga Europa.
 • Delta i kunskapsutbyten för att hjälpa andra att starta eller vidareutveckla sina klimatinitiativ.
 • Testa klimatlösningar så att de kan spridas till fler.

Hur blir jag ambassadör?

 1. Fyll i webbformuläret
  • Du uppmanas att skriva under klimatpaktens värden, beskriva din planerade verksamhet som klimatpaktsambassadör och samtycka till att dela uppgifter om dig själv.
 2. EU-kommissionen väljer ut nya ambassadörer
  • Ambassadörerna väljs ut genom ett objektivt och öppet förfarande baserat på de sökandes meriter och motivation, för ett år med möjlighet till förlängning.
  • Om du väljs till ambassadör får du ett bekräftelsemejl från kommissionen. Ditt namn, en bild på dig och en personlig beskrivning publiceras sedan på klimatpaktens webbplats.
 3. Varje ambassadör godkänns för ett år
  • För att förlänga uppdraget måste ambassadörerna rapportera om genomförda aktiviteter och förnya sina åtaganden.

Observera att ansökningsprocessen kan ta tid. Vi kommer att kontakta sökande i början av 2021.

Bli klimatpaktsambassadör

Ansök här