Skip to main content

Deveniți ambasador

Ambasadorii Pactului climatic informează, inspiră și sprijină acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în comunitățile și rețelele lor. Oricine se poate înscrie voluntar!

Vă atragem atenția asupra faptului că, în calitate de ambasador al Pactului climatic european, nu veți acționa în numele Comisiei, ci pe cont propriu sau în calitate de reprezentant al organizației dumneavoastră. Calitatea de ambasador nu implică sprijin organizatoric sau financiar din partea Comisiei. Comisia Europeană își rezervă dreptul de a selecta ambasadorii în funcție de obiectivele, valorile și evoluția inițiativei.

Ce rol au ambasadorii?

 • Să comunice cu persoanele și/sau organizațiile care nu sunt încă implicate în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice
 • Să informeze, să inspire și să sprijine acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în cadrul comunităților și rețelelor lor
 • Să fie un exemplu pentru cei care li se alătură în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice și de protecție a mediului
 • Să fie o punte de legătură între societatea civilă, părțile interesate și Comisia Europeană

Cine poate deveni ambasador?

 • Oricine poate solicita să devină ambasador pe cont propriu.
 • Organizațiile pot sugera un reprezentant care să acționeze ca ambasador în numele lor (schimbarea reprezentantului necesită informarea Comisiei și furnizarea tuturor detaliilor relevante).
 • Ambasadorii se angajează să respecte valorile Pactului.

Care sunt avantajele?

 • Rolul dumneavoastră va fi recunoscut de Comisia Europeană, de exemplu pe site-ul Pactului.
 • Acțiunile dumneavoastră de combatere a schimbărilor climatice vor căpăta vizibilitate, de exemplu pe site-ul web al Pactului și pe rețelele sociale.
 • Veți avea acces la instrumente de comunicare, de exemplu la setul de comunicare din cadrul Pactului (disponibil la începutul anului 2021).
 • Veți avea acces la rețeaua ambasadorilor.

Ce fel de activități desfășoară ambasadorii?

 • Discută despre schimbările climatice în cadrul întâlnirilor și activităților organizate periodic, în special cu cei care nu sunt încă implicați în acțiunile de combatere a acestora.
 • Militează la nivel național, regional și local, pentru a convinge autoritățile publice, școlile, organizațiile și întreprinderile să se implice în acțiuni ambițioase în domeniu.
 • Abordează comunitățile locale, în special grupurile vulnerabile și pe cele cu venituri mici, propunând mesaje și activități privind acțiuni de combatere a schimbărilor climatice adaptate contextului, provocărilor și nevoilor locale.
 • Difuzează cunoștințe fiabile din punct de vedere științific și sensibilizează cu privire la subiecte legate de schimbările climatice, de exemplu organizează evenimente și dezbateri tematice online și offline, desfășoară campanii în mass-media și pe rețelele sociale, oferă date, cunoștințe și relatări legate de schimbările climatice, găsesc noi modalități și canale de sensibilizare cu privire la schimbările climatice.
 • Organizează activități legate de acțiunile climatice și de mediu, de exemplu plantarea de copaci, deschiderea unor birouri de informare, organizarea zilelor fără mașină etc.
 • Fac legătura între activiștii locali în domeniul climei și alte rețele și părți interesate relevante, inclusiv din alte părți ale Europei.
 • Fac schimb de cunoștințe, de exemplu prin formare între omologi, pentru a ajuta persoanele interesate să demareze sau să extindă inițiativele în domeniul climei.
 • Testează soluții climatice, astfel încât acestea să poată fi reproduse și răspândite.

Cum pot deveni ambasador?

 1. Trebuie să completați formularul de candidatură online
  • Veți fi invitat să aderați la valorile Pactului climatic, să descrieți activitățile pe care ați dori să le desfășurați și să consimțiți să furnizații informații despre dumneavoastră.
 2. Comisia Europeană confirmă candidații selectați ca ambasadori
  • Ambasadorii vor fi selectați printr-un proces obiectiv și transparent, bazat pe meritele și motivația candidaților, pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire.
  • Dacă sunteți selectat, veți primi un e-mail de confirmare din partea Comisiei Europene. Numele, fotografia și descrierea dumneavoastră vor fi publicate pe site-ul web al Pactului.
 3. Fiecare ambasador este numit pe o perioadă de un an
  • Pentru prelungirea acestei perioade, trebuie să raportați ce activități ați realizat și să reînnoiți declarațiile menționate mai sus.

Precizăm că prelucrarea cererii dumneavoastră poate lua timp. Îi vom contacta pe candidați la începutul anului 2021.

Deveniți ambasador al Pactului climatic

Înscrieți-vă aici!