Skip to main content
European Climate Pact

Kā kļūt par sūtni

Eiropas Klimata pakta sūtņi savās kopienās un tīklos dalās informācijā par klimatrīcību, kā arī iedvesmo un mudina rīkoties pašiem. Pieteikties var ikviens!

Lūdzam ņemt vērā, ka jūs kā Eiropas Klimata pakta sūtnis darbosieties vai nu privātā kārtā, vai profesionālā kārtā (kā savas organizācijas pārstāvis vai pārstāve). Jūs nedarbosieties Eiropas Komisijas vārdā un no Komisijas nesaņemsiet ne organizatorisku, ne finansiālu atbalstu. Eiropas Komisija patur tiesības sūtņus izraudzīties, pamatojoties uz iniciatīvas mērķu, vērtību un turpmākās attīstības vispārēju izvērtējumu.

Kādi ir sūtņu uzdevumi?

 • Uzrunāt cilvēkus un/vai organizācijas, kas klimatrīcībā vēl nav iesaistīti
 • Savās kopienās un tīklos dalīties informācijā par klimatrīcību, kā arī iedvesmot un mudināt rīkoties pašiem
 • Rādīt piemēru klimatrīcības un vides aizsardzības jomā
 • Kļūt par tiltu starp pilsonisko sabiedrību, ieinteresētajām personām un Eiropas Komisiju

Kas var kļūt par sūtni?

 • Pieteikties par sūtni var ikviens indivīds.
 • Organizācijas par sūtni var izvirzīt kādu savu pārstāvi (lai pārstāvi mainītu, par to jāinformē Komisija un jāsniedz visa attiecīgā informācija).
 • Sūtņiem jāapņemas ievērot pakta vērtības.

Kādi būs ieguvumi no sūtņa statusa?

 • Eiropas Komisija atzīs jūsu lomu, piemēram, pakta vietnē.
 • Jūsu klimatrīcība būs pamanāma, piemēram, pakta tīmekļvietnē un sociālajos medijos.
 • Jums būs pieejami komunikācijas rīki, piemēram, pakta komunikācijas rīku komplekts (kas būs pieejams 2021. gada sākumā).
 • Jums būs piekļuve sūtņu tīklam.

Kādas darbības sūtņi var veikt, pildot savu lomu?

 • Runāt par klimata pārmaiņām regulāru kontaktu un darbību laikā, jo īpaši ar tiem, kas klimatrīcībā vēl nav iesaistīti
 • Popularizēt klimatrīcību valsts, reģionālā un vietējā līmenī ar mērķi pārliecināt publiskās iestādes, skolas, organizācijas un uzņēmumus apņemties īstenot vērienīgu klimatrīcību un dot solījumus
 • Uzrunāt vietējās kopienas, jo īpaši mazaizsargātos iedzīvotājus un iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem, ar klimatrīcības vēstījumiem un pasākumiem, kas pielāgoti vietējam kontekstam, problēmām un vajadzībām
 • Dalīties zinātniski uzticamās zināšanās un vairot informētību par tematiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, piemēram, organizēt tiešsaistes un bezsaistes pasākumus un tematiskas diskusijas, rīkot kampaņas plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos, piedāvāt ar klimata pārmaiņām saistītus datus, speciālās zināšanas un pieredzes stāstus, meklēt jaunus veidus un kanālus, kā palielināt izpratni par klimata pārmaiņām
 • Organizēt pasākumus, kas saistīti ar klimatrīcību un rīcību vides jomā, piemēram, veidot informācijas stendus, organizēt koku stādīšanu un dienas bez auto u. tml.
 • Veidot saiknes starp vietējiem klimata aktīvistiem un citiem relevantiem tīkliem un ieinteresētajām personām, arī Eiropas mērogā
 • Apmainīties ar zināšanām, piemēram, mācīties no domubiedriem, nolūkā palīdzēt ikvienam sākt vai paplašināt klimatiskas iniciatīvas
 • Testēt klimata problēmu risinājumus, lai tos varētu replicēt un izplatīt tālāk

Kā var kļūt par sūtni?

 1. Kandidāts aizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapu.
  • Jums būs jāapņemas ievērot Klimata pakta vērtības, jāapraksta darbības, ko plānojat veikt kā pakta sūtnis vai sūtne, un jāpiekrīt, ka tiek publiskota informācija par jums.
 2. Eiropas Komisija izraugās, kurus kandidātus apstiprināt par sūtņiem.
  • Sūtņi tiks izraudzīti uz vienu gadu (ar iespēju šo laiku pagarināt) objektīvā, caurredzamā procesā, kurā tiks vērtēti kandidātu nopelni un motivācija.
  • Ja jūs izraudzīs par sūtni, jūs no Eiropas Komisijas saņemsiet apstiprinājuma e-pastu. Pakta vietnē tiks publicēts jūsu vārds, uzvārds, fotogrāfija un apraksts par jums.
 3. Katru sūtni apstiprina uz vienu gadu.
  • Lai saņemtu darbības laika pagarinājumu, jāziņo par veiktajām darbībām un jāatjauno iepriekš minētās deklarācijas.

Ņemiet vērā, ka pieteikuma apstrāde var aizņemt zināmu laiku. Ar kandidātiem sazināsimies 2021. gada sākumā.

Kļūstiet par Klimata pakta sūtni!

Pieteikties