Skip to main content
European Climate Pact

Tapkite ambasadoriumi

Europos klimato pakto ambasadoriai informuoja, įkvepia ir remia klimato srities veiksmus savo bendruomenėse ir tinkluose. Pareikšti pageidavimą tapti ambasadoriumi gali bet kas.

Atkreipkite dėmesį, kad Europos klimato pakto ambasadoriai veikia savo vardu arba kaip savo organizacijos atstovai, bet ne Europos Komisijos vardu. Ambasadoriai negauna iš Komisijos organizacinės arba finansinės paramos. Europos Komisija pasilieka teisę atrinkti ambasadorius, atsižvelgdama į iniciatyvos tikslus, vertybes ir raidą.

Ambasadorių vaidmuo:

 • megzti ryšius su asmenimis ir (arba) organizacijomis, kurie klimato srities veikloje dar nedalyvauja,
 • informuoti, įkvėpti ir remti klimato srities veiksmus savo bendruomenėse ir tinkluose,
 • rodyti pavyzdį savo veikla klimato kaitos ir aplinkos apsaugos srityje,
 • tapti tiltu tarp pilietinės visuomenės, suinteresuotųjų subjektų ir Europos Komisijos.

Kas gali tapti ambasadoriumi?

 • Paraišką tapti ambasadoriumi gali pateikti bet kuris individualus asmuo.
 • Organizacija gali pasiūlyti savo atstovą, kad jis taptų ambasadoriumi jos vardu (norint pakeisti atstovą, reikia apie tai informuoti Komisiją ir pateikti visą reikiamą informaciją).
 • Ambasadoriai įsipareigoja vadovautis pakto vertybėmis.

Kodėl verta tapti ambasadoriumi?

 • Ambasadorius pripažįsta Europos Komisija, pavyzdžiui, apie juos pranešama paktui skirtoje interneto svetainėje.
 • Apie ambasadoriaus veiklą klimato srityje informuojama, pavyzdžiui, paktui skirtoje svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
 • Suteikiama galimybė naudotis komunikacijos priemonėmis, pavyzdžiui, pakto komunikacijos priemonių rinkiniu (nuo 2021 m. pradžios).
 • Suteikiama prieiga prie ambasadorių tinklo.

Ambasadoriai gali imtis tokios veiklos:

 • kalbėti apie klimato kaitą per reguliarius susitikimus ir kitus renginius, ypač su tais, kurie į klimato srities veiklą dar neįsitraukę,
 • vykdyti agitacinę veiklą nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis, stengiantis įtikinti valdžios institucijas, mokyklas, įvairias organizacijas ir įmones ryžtingai imtis plataus užmojo klimato srities veiklos ir įsipareigojimų,
 • bendrauti su vietos bendruomenėmis, ypač pažeidžiamomis ir mažas pajamas gaunančiomis grupėmis, kalbėti su jomis apie klimato kaitą ir vykdyti veiklą, pritaikytą prie vietos aplinkybių, iššūkių ir poreikių,
 • dalytis moksliškai patikimomis žiniomis ir didinti informuotumą su klimato kaita susijusiomis temomis, pavyzdžiui, organizuojant virtualius ir fizinius renginius ir temines diskusijas, vykdant kampanijas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, siūlant duomenis, kompetenciją ir istorijas, susijusias su klimato kaita, ieškant naujų būdų ir kanalų, kaip padidinti informuotumą apie klimato kaitą,
 • organizuoti klimato ir aplinkos apsaugos veiklą (pavyzdžiui, sodinti medžius, įrengti informacinius stendus, organizuoti dienas be automobilio ir pan.),
 • padėti vietos klimato srities aktyvistams megzti ryšius su kitais tinklais ir suinteresuotaisiais subjektais, taip pat ir Europos mastu,
 • keistis žiniomis, pavyzdžiui, vykdant tarpusavio mokymą, kad būtų galima padėti visiems imtis naujų ar plėsti esamas klimato srities iniciatyvas,
 • išbandyti klimato politikos sprendimus, kad juos būtų galima atkartoti ir skleisti.

Kaip tapti ambasadoriumi?

 1. Reikia užpildyti elektroninę paraiškos formą.
  • Jūsų bus paprašyta pasižadėti vadovautis klimato pakto vertybėmis, apibūdinti planuojamą pakto ambasadoriaus veiklą ir sutikti pateikti informacijos apie save.
 2. Europos Komisija atrenka ambasadorius.
  • Ambasadoriai bus atrenkami objektyviai, skaidriai ir atsižvelgiant į jų nuopelnus bei motyvaciją vieniems metams su galimybe pratęsti.
  • Jei būsite atrinktas, iš Europos Komisijos gausite patvirtinimą e. paštu. Jūsų vardas, pavardė, nuotrauka ir aprašas bus paskelbti paktui skirtoje interneto svetainėje.
 3. Kiekvienas ambasadorius patvirtinamas vieniems metams.
  • Kad galėtų savo veiklą pratęsti, ambasadorius turi pranešti, ką nuveikė, ir atnaujinti pirmiau minėtus pareiškimus.

Paraiškos tvarkymas gali šiek tiek užtrukti. Su pareiškėjais susisieksime 2021 m. pradžioje.

Tapkite Europos klimato pakto ambasadoriumi

Teikite paraišką