Skip to main content
European Climate Pact

Postanite ambasador

Ambasadori klimatskog pakta pružaju informacije, nadahnjuju i podupiru djelovanje u području klime u svojim zajednicama i mrežama. Svatko se može prijaviti!

Napominjemo da ćete kao ambasadori europskog klimatskog pakta djelovati u vlastito ime ili kao predstavnici svoje organizacije, a ne u ime Europske komisije. Ambasadori od Komisije ne dobivaju organizacijsku ni financijsku potporu. Europska komisija zadržava pravo odabira ambasadora na temelju općeg razmatranja ciljeva, vrijednosti i stalnog razvoja inicijative.

Koja je uloga ambasadora?

 • Povezati se s ljudima i/ili organizacijama koje još ne djeluju u području klime
 • Pružati informacije, nadahnjivati i podupirati angažman u području klime u svojim zajednicama i mrežama
 • Služiti kao primjer u djelovanju u području klime i zaštiti okoliša
 • Povezivati civilno društvo, zainteresirane dionike i Europsku komisiju

Tko može postati ambasador?

 • Svatko se može osobno prijaviti za ulogu ambasadora.
 • Organizacije mogu predložiti predstavnika koji bi postao ambasador u njihovo ime (u slučaju promjene predstavnika potrebno je obavijestiti Komisiju i dostaviti sve relevantne informacije).
 • Ambasadori se obvezuju poštovati vrijednosti pakta.

Koje su prednosti za ambasadore?

 • Javno priznanje te uloge, npr. na internetskim stranicama pakta koje uređuje Europska komisija
 • Vidljivost vašeg djelovanja u području klime, npr. na internetskim stranicama pakta i društvenim medijima
 • Pristup komunikacijskim alatima, npr. komunikacijski paket pakta (dostupan početkom 2021.)
 • Pristup mreži ambasadora

Kakve aktivnosti mogu ambasadori provoditi u okviru svoje uloge?

 • Razgovor o klimatskim promjenama tijekom redovitih interakcija i aktivnosti, posebice s onima koji još ne djeluju u području klime
 • Zalaganje na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se javna tijela, škole, organizacije i poduzeća potaknulo da se obvežu na ambiciozno djelovanje i da preuzmu obveze u području klime
 • Suradnja s lokalnim zajednicama, posebno s ranjivim skupinama i skupinama s niskim dohotkom, uz poruke i aktivnosti povezane s klimom i prilagođene lokalnim okolnostima, poteškoćama i potrebama
 • Razmjena znanstveno pouzdanog znanja i informiranje o temama povezanima s klimatskim promjenama, npr. organiziranjem događanja i tematskih rasprava na internetu i izvan njega, vođenjem kampanja u medijima i društvenim medijima, pružanjem podataka, stručnog znanja i iskustava povezanih s klimatskim promjenama, pronalaženjem novih načina i kanala za informiranje o klimatskim promjenama
 • Organiziranje aktivnosti povezanih s klimom i okolišem, npr. sadnja stabala, organiziranje informativnih punktova, dani bez automobila itd.
 • Povezivanje lokalnih klimatskih aktivista s drugim relevantnim mrežama i dionicima na lokalnoj i europskoj razini
 • Razmjena znanja, npr. uzajamnim osposobljavanjem, kako bi svatko mogao pokrenuti ili proširiti inicijative u području klime
 • Testiranje klimatskih rješenja kako bi se mogla primijeniti i širiti i na drugim mjestima

Kako mogu postati ambasador?

 1. Ispunite internetski obrazac za prijavu.
  • Od vas će se tražiti da prihvatite vrijednosti klimatskog pakta, opišete aktivnosti koje planirate provesti kao ambasador i pristanete na dijeljenje vaših osobnih podataka.
 2. Europska komisija potvrdit će odabrane kandidate kao ambasadore.
  • Nakon objektivnog i transparentnog postupka odabira, koji se temelji na postignućima i motivaciji kandidata, odabrani ambasadori imenuju se na godinu dana s mogućnošću produljenja.
  • Ako budete odabrani kao ambasador, od Europske komisije primit ćete e-poruku s potvrdom. Vaše ime, fotografija i kratak tekst o vama bit će objavljeni na internetskim stranicama pakta.
 3. Svaki ambasador imenuje se na godinu dana.
  • Ako tu ulogu žele zadržati dulje, ambasadori moraju podnijeti izvješće o provedenim aktivnostima i ponovno preuzeti prethodno navedene obveze.

Imajte na umu da obrada vaše prijave može potrajati. Kandidatima ćemo se javiti početkom 2021.

Postanite ambasador europskog klimatskog pakta

Prijavite se ovdje