Skip to main content
European Climate Pact

Ryhdy lähettilääksi

Lähettiläät innostavat ja tukevat omien yhteisöjensä ja verkostojensa ilmastotoimia ja tiedottavat niistä. Kuka tahansa voi hakea lähettilääksi!

Huomaa, että Euroopan ilmastosopimusaloitteen lähettiläänä toimit yksityishenkilönä tai ammatillisesti organisaatiosi edustajana, et Euroopan komission puolesta. Lähettiläs ei saa komissiolta organisatorista tai taloudellista tukea. Euroopan komissio varaa itselleen oikeuden valita lähettiläät aloitteen tarkoituksen, arvojen ja kehittämistavoitteiden perusteella.

Mikä on lähettilään tehtävä?

 • Pyrkiä tavoittamaan ihmisiä ja/tai organisaatioita, jotka eivät vielä ole mukana ilmastotoimissa
 • Innostaa ja tukea omien yhteisöjensä ja verkostojensa ilmastotoimia ja tiedottaa niistä
 • Toimia esimerkkinä ilmasto- ja ympäristönsuojelutoimissa
 • Toimia yhteyshenkilönä kansalaisyhteiskunnan, sidosryhmien ja Euroopan komission välillä

Kuka voi toimia lähettiläänä?

 • Kuka tahansa voi hakea lähettilääksi yksityishenkilönä.
 • Organisaatiot voivat ehdottaa omaa edustajaansa, joka toimii lähettiläänä organisaation puolesta. (Edustajan vaihtuessa asiasta ilmoitetaan komissiolle. Ilmoitukseen liitetään kaikki asiaan liittyvät tiedot.)
 • Lähettiläät sitoutuvat toimimaan ilmastosopimusaloitteen arvojen mukaisesti.

Millaisia etuja lähettiläänä toimiminen tarjoaa?

 • Euroopan komissio tunnustaa roolisi lähettiläänä mm. ilmastosopimusaloitteen verkkosivustolla.
 • Lähettiläänä tekemäsi ilmastotoimet saavat näkyvyyttä mm. ilmastosopimusaloitteen verkkosivustolla ja sosiaalisessa mediassa.
 • Saat käyttöösi viestintävälineitä, kuten ilmastosopimusaloitteen viestintäpaketin (saatavilla alkuvuodesta 2021).
 • Pääset osaksi lähettiläiden verkostoa.

Millaisia asioita lähettiläät voivat tehdä?

 • Nostaa esiin ilmastonmuutokseen liittyviä asioita vuorovaikutuksessaan ja toiminnassaan, erityisesti niiden kanssa, jotka eivät vielä osallistu ilmastotoimiin
 • Kannustaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, kouluja, järjestöjä ja yrityksiä sitoutumaan tavoitteellisiin ilmastotoimiin ja rekisteröimään sitoumuksensa
 • Tehdä ilmastotyötä paikallisyhteisöjen, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja pienituloisten ryhmien, kanssa tarjoamalla paikalliseen kontekstiin sekä ryhmien haasteisiin ja tarpeisiin sopivaa ilmastoviestintää ja -toimintaa
 • Jakaa tieteellisesti luotettavaa tietoa ja viestiä ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja teemakeskusteluja verkossa ja sen ulkopuolella; järjestämällä kampanjoita sosiaalisessa ja muussa mediassa; tarjoamalla eri tahoille ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa, asiantuntemusta ja tarinoita; ja etsimällä uusia tapoja ja kanavia ilmastonmuutostietoisuuden lisäämiseksi
 • Järjestää ilmaston- ja ympäristönsuojeluun liittyvää toimintaa, esimerkiksi puiden istuttamista, tiedotuspisteitä ja autottomia päiviä
 • Luoda yhteyksiä paikallisten ilmastoaktivistien ja muiden, myös Euroopan laajuisten, verkostojen ja sidosryhmien välille
 • Vaihtaa tietoa, esimerkiksi vertaiskoulutuksissa, jotta kuka tahansa voi käynnistää tai laajentaa ilmastoaloitteita
 • Testata ilmastoratkaisuja, jotta toimivat ratkaisut voidaan ottaa käyttöön myös muualla

Miten pääsen lähettilääksi?

 1. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen
  • Sinua pyydetään hyväksymään ilmastosopimusaloitteen arvot, kertomaan suunnittelemistasi toimista lähettiläänä ja hyväksymään tietojesi jakamisen.
 2. Euroopan komissio nimeää valitut hakijat lähettiläiksi
  • Lähettiläät valitaan hakijoiden ansioiden ja motivaation perusteella puolueettomalla ja avoimella menettelyllä vuoden jaksoksi, jota voidaan jatkaa.
  • Jos sinut on valittu lähettilääksi, saat vahvistussähköpostiviestin Euroopan komissiolta. Lähettilään nimi, kuva ja kuvaus julkaistaan ilmastosopimusaloitteen verkkosivustolla.
 3. Lähettiläät hyväksytään vuodeksi kerrallaan
  • Voidakseen jatkaa tehtävässään lähettilään on raportoitava toteutetuista toimista ja hyväksyttävä uudelleen edellä mainitut sitoumukset.

Huomaa, että hakemuksen käsittely voi kestää jonkin aikaa. Otamme yhteyttä hakijoihin vuoden 2021 alussa.

Ryhdy ilmastosopimusaloitteen lähettilääksi

Tee hakemus täällä