Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν από την 01/02/2020

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Βέλγιο 14 805
Βουλγαρία 11 985
Τσεχία 14 805
Δανία 9 870
Γερμανία 67 680
Εσθονία 4 935
Ιρλανδία 9 165
Ελλάδα 14 805
Ισπανία 41 595
Γαλλία 55 695
Κροατία 8 460
Ιταλία 53 580
Κύπρος 4 230
Λετονία 5 640
Λιθουανία 7 755
Λουξεμβούργο 4 230
Ουγγαρία 14 805
Μάλτα 4 230
Κάτω Χώρες 20 445
Αυστρία 13 395
Πολωνία 36 660
Πορτογαλία 14 805
Ρουμανία 23 265
Σλοβενία 5 640
Σλοβακία 9 870
Φινλανδία 9 870
Σουηδία 14 805

Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν μεταξύ 01/01/2020 και 31/01/2020

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Βέλγιο 15 771
Βουλγαρία 12 767
Τσεχία 15 771
Δανία 9 763
Γερμανία 72 096
Εσθονία 4 506
Ιρλανδία 8 261
Ελλάδα 15 771
Ισπανία 40 554
Γαλλία 55 574
Κροατία 8 261
Ιταλία 54 823
Κύπρος 4 506
Λετονία 6 008
Λιθουανία 8 261
Λουξεμβούργο 4 506
Ουγγαρία 15 771
Μάλτα 4 506
Κάτω Χώρες 19 526
Αυστρία 13 518
Πολωνία 38 201
Πορτογαλία 15 771
Ρουμανία 24 032
Σλοβενία 6 008
Σλοβακία 9 763
Φινλανδία 9 763
Σουηδία 15 020
Ηνωμένο Βασίλειο 54 823

Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν το διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2019

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

Βέλγιο 15 750
Βουλγαρία 12 750
Τσεχία 15 750
Δανία 9 750
Γερμανία 72 000
Εσθονία 4 500
Ιρλανδία 8 250
Ελλάδα 15 750
Ισπανία 40 500
Γαλλία 55 500
Κροατία 8 250
Ιταλία 54 750
Κύπρος 4 500
Λετονία 6 000
Λιθουανία 8 250
Λουξεμβούργο 4 500
Ουγγαρία 15 750
Μάλτα 4 500
Κάτω Χώρες 19 500
Αυστρία 13 500
Πολωνία 38 250
Πορτογαλία 15 750
Ρουμανία 24 000
Σλοβενία 6 000
Σλοβακία 9 750
Φινλανδία 9 750
Σουηδία 15 000
Ηνωμένο Βασίλειο 54 750