Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Stop vivisection

Inlämning och prövning

Stop vivisection lämnades in till kommissionen den 3 mars 2015 efter att ha fått 1 173 130 underskrifter. Läs mer i pressmeddelandet

Den 11 maj 2015 träffade organisatörerna kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och generaldirektör Karl Falkenberg från generaldirektoratet för miljö. Läs mer i pressmeddelandet

En offentlig utfrågning hölls i Europaparlamentet den 11 maj 2015.

Kommissionens svar

Beslutsdatum: 3 juni 2015

Officiella dokument angående beslutet:

Meddelandets viktigaste slutsatser:

Kommissionen håller med initiativet om att djurförsöken bör fasas ut, men föreslår andra sätt att nå det målet.

Kommissionen anser att direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (direktiv 2010/63/EU), som initiativet vill upphäva, är rätt lagstiftning för att nå initiativets mål. Enligt direktivet ska djurförsök fasas ut i takt med att alternativa metoder blir tillgängliga och avskaffas helt och hållet så snart det är vetenskapligt möjligt. Därför vill kommissionen inte upphäva direktivet.

Kommissionen beskriver också fyra andra åtgärder för att fasa ut djurförsök. En av dem är att anordna en konferens för forskare och andra intressenter för att diskutera hur de senaste forskningsrönen kan bidra till att utveckla alternativ till djurförsök som är vetenskapligt godtagbara.

Kommissionen kommer aktivt att kontrollera att lagstiftningen följs och kommer att fortsätta att stödja utveckling och validering av alternativ till djurförsök i forskning och tester. Dialogen med alla aktörer, särskilt forskarsamhället, fortsätter för att genom kunskapsdelning, information och utbildning ersätta, begränsa och förfina djurförsöken (de tre R:en replacement, reduction och refinement).

Uppföljning

Den 3 juni 2015 antog kommissionen ett meddelande om sina planerade åtgärder som svar på Stop vivisection. Läs mer i pressmeddelandet

Kommissionen anordnade en konferens i Bryssel den 6–7 december 2016 där forskare och andra intressenter diskuterade hur de senaste forskningsrönen kan bidra till att utveckla alternativ till djurförsök som är vetenskapligt godtagbara.

I samband med konferensen rapporterade kommissionen också om arbetet med att följa upp initiativet ”Stop vivisection”. Läs mer i konferensrapporten (punkt 5, s. 16–20).

År 2017 publicerade kommissionen en översyn av direktiv 2010/63/EU och i februari 2020 en rapport om genomförandet. De båda rapporterna innehöll de första bedömningarna av direktivets genomslag och hur länderna genomför det.

Du kan läsa mer på kommissionens webbsidor om djurförsök.

Mer information

Den 18 april 2017 antog Europeiska ombudsmannen ett beslut om initiativet Stop vivisection och kom fram till att kommissionen inte hade misskött sig.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?