Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Stop vivisection (Stop vivisecției)

Depunerea și examinarea

Inițiativa Stop vivisecției a adunat 1 173 130 de declarații de susținere și a fost prezentată Comisiei la 3 martie 2015. Detalii în comunicatul de presă.

Organizatorii s-au întâlnit cu vicepreședintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen și cu directorul general al Direcției Generale Mediu, Karl Falkenberg, la data de 11 mai 2015. Detalii în comunicatul de presă.

La data de 11 mai 2015 a avut loc audierea publică la Parlamentul European.

Răspunsul Comisiei Europene

Data deciziei: 3.6.2015

Documente oficiale referitoare la decizie:

Principalele concluzii ale comunicării:

Deși Comisia împărtășește convingerea că testarea pe animale ar trebui eliminată treptat în Europa, abordarea sa pentru atingerea acestui obiectiv diferă de cea propusă în inițiativa cetățenească.

Comisia consideră că Directiva privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (Directiva 2010/63/UE), pe care inițiativa caută să o abroge, este în fapt actul legislativ adecvat pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale inițiativei. Directiva stabilește ca obiectiv final înlocuirea completă a animalelor în cadrul testelor de îndată ce acest lucru este posibil din punct de vedere științific. În acest sens, oferă o abordare etapizată obligatorie din punct de vedere juridic, care ar urma să se aplice pe măsură ce devin disponibile alternative care nu implică animale. Prin urmare, nu a fost propusă abrogarea acestui act legislativ.

În plus, comunicarea stabilește patru acțiuni suplimentare ale Comisiei care trebuie întreprinse în vederea eliminării treptate a testării pe animale. Aceste acțiuni au inclus o conferință științifică în care oamenii de știință și părțile interesate relevante au discutat cum pot fi exploatate progresele științifice pentru dezvoltarea unor abordări valabile din punct de vedere științific care să nu implice animale.

Comisia se angajează să monitorizeze activ conformitatea și punerea în aplicare a legislației și va continua să sprijine dezvoltarea și validarea unor alternative la utilizarea animalelor în cercetare și testare. Dialogul cu toate părțile interesate (și în special cu oamenii de știință) va continua, pentru a avansa în direcția eliminării treptate a testării pe animale prin schimb de cunoștințe, diseminare și activități de educare și formare cu privire la alternativele care nu implică animale și la principiul de a îmbunătăți, reduce și în cele din urmă de a înlocui utilizarea animalelor pentru testare.

Acțiuni subsecvente

La data de 3 iunie 2015, Comisia a adoptat comunicarea privind acțiunile pe care intenționează să le întreprindă ca răspuns la inițiativa Stop vivisecției. Detalii în comunicatul de presă.

Comisia Europeană a organizat o conferință științifică la Bruxelles, în perioada 6-7 decembrie 2016, pentru a angaja comunitatea științifică și părțile implicate într-o dezbatere pe tema modalităților de exploatare a progreselor de ultimă oră înregistrate în cercetarea biomedicală și în alte domenii de cercetare, în privința dezvoltării unor abordări valabile din punct de vedere științific care să nu implice animale (alternative la testele pe animale).

Cu ocazia conferinței, Comisia a raportat cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a acțiunilor subsecvente inițiativei „Stop vivisecției”. Consultați raportul conferinței (punctul 5, p. 16-20).

Comisia a publicat în 2017 un raport realizat în urma examinării Directivei 2010/63/UE. Apoi, în februarie 2020, a publicat un raport privind punerea în aplicare a acestei directive. Cele două rapoarte au furnizat primele evaluări ale măsurii în care directiva își atinge obiectivele și este aplicată de statele membre.

Mai multe detalii pe site-ul dedicat al Comisiei.

Alte informații

La 18 aprilie 2017, Ombudsmanul European a emis o decizie cu privire la inițiativa „Stop vivisecției”. Ombudsmanul a concluzionat că nu a existat un caz de administrare defectuoasă din partea Comisiei Europene.

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?