Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Stop vivisection

Sottomissjoni u eżami

Stop Vivisection ġiet sottomessa lill-Kummissjoni fit-3 ta’ Marzu 2015, wara li ġabret 1,173,130 dikjarazzjoni ta’ appoġġ. Ara l-istqarrija għall-istampa.

L-organizzaturi tal-inizjattiva ltaqgħu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Jyrki Katainen, responsabbli għall-Impjiegi, it-Tkabbir, l-Investiment u l-Kompetittività u mad-Direttur Ġenerali Karl Falkenberg, responsabbli għad-DĠ Ambjent fil-11 ta’ Mejju 2015. Ara l-istqarrija għall-istampa.

Fil-11 ta’ Mejju 2015 sar smigħ pubbliku fil-Parlament Ewropew.

Tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea

Data tad-deċiżjoni: 03/06/2015

Dokumenti uffiċjali relatati mad-deċiżjoni:

Konklużjonijiet ewlenin tal-Komunikazzjoni:

Filwaqt li l-Kummissjoni hija tal-istess fehma dwar il-fatt li l-ittestjar fuq l-annimali għandu jitwaqqaf gradwalment fl-Ewropa, il-metodu tagħha biex tilħaq dan l-għan huwa differenti minn dak propost f'din l-Inizjattiva.

Il-Kummissjoni tqis li d-Direttiva dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi (id-Direttiva 2010/63/UE), li l-Inizjattiva tfittex li tħassar, hija l-leġiżlazzjoni t-tajba biex jintlaħqu l-għanijiet sottostanti tal-Inizjattiva. Hija tistabbilixxi s-sostituzzjoni sħiħa tal-annimali bħala l-għan aħħari tagħha hekk kif ikun xjentifikament possibbli, u tipprovdi approċċ gradwali legalment vinkolanti hekk kif isiru disponibbli alternattivi li mhumiex l-annimali. Għalhekk, ma ġie propost l-ebda tħassir ta’ dik il-leġiżlazzjoni.

Barra minn hekk, il-Komunikazzjoni tistabbilixxi erba’ azzjonijiet oħra tal-Kummissjoni li għandhom jittieħdu lejn l-għan tal-eliminazzjoni gradwali tal-ittestjar fuq l-annimali. Dawn l-azzjonijiet inkludew konferenza xjentifika li tinvolvi lill-komunità xjentifika u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti f’dibattitu dwar kif jistgħu jiġu sfruttati l-avvanzi fix-xjenza għall-iżvilupp ta’ approċċi li ma jinvolvux l-annimali u li huma xjentifikament validi.

Il-Kummissjoni timpenja ruħha għal monitoraġġ attiv tal-konformità u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni, u se tkompli tappoġġja l-iżvilupp u l-validazzjoni ta’ approċċi alternattivi għall-użu tal-annimali fir-riċerka u l-ittestjar. Id-djalogu mal-partijiet ikkonċernati kollha se jkompli, speċjalment mal-komunità xjentifika, biex javvanza lejn l-għan tal-eliminazzjoni gradwali tal-ittestjar fuq l-annimali permezz tal-kondiviżjoni tal-għarfien, it-tixrid, u l-attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ dwar alternattivi li ma jinvolvux l-annimali u t-tliet elementi magħrufa bħala t-Tliet Rs (Sostituzzjoni, Tnaqqis u Raffinament tal-użu tal-annimali fl-ittestjar).

Segwitu

Fit-3 ta’ Ġunju 2015 il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni li tistabbilixxi l-azzjonijiet li biħsiebha tieħu b’reazzjoni għall-inizjattiva Stop Vivisection. Ara l-istqarrija għall-istampa.

Il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza xjentifika fi Brussell fis-6-7 ta’ Diċembru 2016 biex tinvolvi lill-komunità xjentifika u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti f’dibattitu dwar kif jistgħu jiġu sfruttati l-aktar avvanzi fir-riċerka bijomedika u riċerka oħra xjentifikament valida għall-iżvilupp ta’ metodi li ma jinvolvux annimali (alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali).

Fl-okkażjoni ta’ din il-konferenza, il-Kummissjoni rrappurtat dwar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet ta’ segwitu għall-inizjattiva "Stop Vivisection". Ara r-rapport tal-konferenza (il-punt 5, pp. 16-20).

Il-Kummissjoni ppubblikatrapport ta’ reviżjoni tad-Direttiva 2010/63/UE fl-2017. Barra minn hekk, ippubblikat rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva fi Frar 2020. Dawn ir-rapporti pprovdew l-ewwel valutazzjonijiet tal-punt sa fejn id-Direttiva qed tilħaq l-għanijiet tagħha u hija implimentata mill-Istati Membri.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fis-sit web apposta tal-Kummissjoni.

Informazzjoni oħra

Fit-18 ta’ April 2017, l-Ombudsman Ewropew ħareġ deċiżjoni dwar l-inizjattiva "Stop Vivisection". L-Ombudsman ikkonkluda li ma kien hemm l-ebda amministrazzjoni ħażina mill-Kummissjoni.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?