Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Stop Vivisection (kezdeményezés az állatkísérletek betiltásáért)

Benyújtás és vizsgálat

A szervezők 2015. március 3-án nyújtották be a Bizottsághoz az állatkísérletek betiltását követelő Stop Vivisection elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amelyhez 1 173 130 támogató nyilatkozatot gyűjtöttek össze. Lásd az erről kiadott sajtóközleményt.

A szervezők 2015. május 11-én találkoztak Jyrki Katainennel, az Európai Bizottságnak a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnökével és Karl Falkenberggel, a Környezetvédelmi Főigazgatóság főigazgatójával. Lásd az erről kiadott sajtóközleményt.

Szintén 2015. május 11-én nyilvános meghallgatásra is sor került az Európai Parlamentben.

Az Európai Bizottság válasza

A határozat időpontja: 2015. június 3.

A határozattal összefüggő hivatalos dokumentumok:

A közlemény legfontosabb megállapításai:

Noha a Bizottság kiáll az állatkísérletek Európán belüli megszüntetése mellett, a megvalósítást máshogyan képzeli el, mint a polgári kezdeményezés szervezői.

A Bizottság szerint a kezdeményezés céljait a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló 2010/63/EU irányelven keresztül lehet a leghatékonyabban elérni, miközben a kezdeményezés szervezői éppen ezt az irányelvet kívánják hatályon kívül helyeztetni. Az irányelv végső célként azt tűzi ki, hogy amint az tudományos szempontból lehetséges, az állatkísérleteket teljes mértékben más módszerekkel kell helyettesíteni, és jogilag kötelező lépésekből álló menetrendet határoz meg annak megfelelően, hogy mikor válnak alkalmazhatóvá az állatok felhasználását nem igénylő módszerek. Ezért a Bizottság nem terjesztett elő javaslatot az irányelv hatályon kívül helyezésére.

Ezen túlmenően a közlemény további, a Bizottság által megteendő intézkedéseket is meghatározott az állatkísérletek megszüntetésének elősegítésére. Ezek között a Bizottság vállalta egy tudományos konferencia megszervezését, ahol a tudományos szakemberek és más érintettek megvitathatják, hogyan lehet a tudományos eredményekből kiindulva állatokat nem igénylő, tudományosan megalapozott eljárásokat kidolgozni.

A Bizottság továbbá elkötelezte magát amellett, hogy aktívan figyelemmel kíséri az irányelvben foglaltak betartását és betartatását, és továbbra is támogatja az állatok kutatási és kísérleti célú felhasználása helyett alkalmazható eljárások kidolgozását és tudományos hitelesítését. Folytatódik a párbeszéd az érdekeltekkel – és különösen a tudományos közösséggel – annak érdekében, hogy az állatokat nem igénylő eljárásokra, valamint a helyettesítés, a csökkentés és a tökéletesítés hármas elvére vonatkozó tudásmegosztási, terjesztési és oktatási-szakképzési tevékenységen keresztül minél előbb meg lehessen szüntetni az állatkísérleteket.

A kezdeményezés nyomán hozott intézkedések

A Bizottság 2015. június 3-án közleményt fogadott el, amelyben felvázolta, milyen intézkedéseket szándékozik hozni a Stop Vivisection kezdeményezésre reagálva. Lásd az erről kiadott sajtóközleményt.

Az Európai Bizottság 2016. december 6–7-én tudományos konferenciát szervezett Brüsszelben az állatkísérletek alternatíváiról. A rendezvényen a tudományos közösség tagjai és más érdekeltek megvitatták, hogy az élvonalbeli orvosbiológiai és egyéb kutatások eredményeinek felhasználásával miképpen lehetne tudományosan megalapozott módon kiváltani az állatkísérleteket.

A konferencián a Bizottság beszámolt a Stop Vivisection kezdeményezés nyomán hozott intézkedések végrehajtásának eredményeiről. Lásd a konferenciáról készült jelentést (5. pont, 16–20. o.).

A Bizottság 2017-ben jelentést fogadott el a 2010/63/EU irányelv felülvizsgálatáról, 2020 februárjában pedig a végrehajtásáról. A jelentések elsőként értékelik az irányelv hatásosságát és tagállami végrehajtását.

További információk a Bizottság tematikus oldalain találhatók.

Kiegészítő információk

Az európai ombudsman 2017. április 18-án határozatot bocsátott ki a Stop Vivisection kezdeményezésről. A határozat megállapítja, hogy nem történt hivatali visszásság a Bizottság részéről.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?