Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Stop vivisektion

Indsendelse og behandling

Stop vivisektion blev indgivet til Kommissionen den 3. marts 2015 efter at have indsamlet 1 173 130 støttetilkendegivelser. Se pressemeddelelsen.

Initiativtagerne mødtes med Europa-Kommissionens næstformand Jyrki Katainen, som var ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, og generaldirektør Karl Falkenberg, som var ansvarlig for generaldirektoratet for Miljø, den 11. maj 2015. Se pressemeddelelsen.

Der blev gennemført en offentlig høring i EU-Parlamentet den 11. maj 2015.

Europa-Kommissionens svar

Dato for afgørelsen: 3.6.2015

Officielle dokumenter med relation til afgørelsen:

Meddelelsens vigtigste konklusioner:

Selv om Kommissionen er enig i, at dyreforsøg bør udfases i Europa, så er dens tilgang for at nå dette mål anderledes end den, som foreslås i dette borgerinitiativ.

Kommissionen mener, at direktivet om beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål (direktiv 2010/63/EU), som dette initiativ ønsker at få ophævet, er den rette lovgivning til at nå initiativets underliggende formål. Den har fuldstændig erstatning af dyr som sit endelige mål, så snart det er videnskabeligt muligt, og fastsætter en juridisk bindende trinvis tilgang efterhånden, som alternativer uden dyr bliver tilgængelige. Der er derfor ikke foreslået nogen ophævelse af denne lovgivning.

Meddelelsen har endvidere fremlagt yderligere fire foranstaltninger, som Kommissionen skal træffe, for at nå målet om fuldstændig udfasning af dyreforsøg. Disse foranstaltninger omfattede en videnskabelig konference med deltagelse af forskersamfundet og relevante interessenter i en debat, om hvordan videnskabelige fremskridt kan udnyttes til at udvikle videnskabeligt gyldige tilgange uden brug af dyr.

Kommissionen forpligter sig til aktivt at overvåge og håndhæve lovgivningen, og Kommissionen vil fortsat støtte udvikling og validering af alternativer til anvendelse af dyr i forskning og forsøg. Der vil fortsat være dialog med alle interessenter, særligt med det videnskabelige samfund, for at komme tættere på målet om udfasning af dyreforsøg gennem deling og formidling af viden, og uddannelsesaktiviteter om alternativer uden brug af dyr samt erstatning, begrænsning og forbedring af anvendelse af dyr i forsøg.

Opfølgning

Den 3. juni 2015 vedtog Kommissionen en meddelelse om de initiativer, den agter at tage i forbindelse med initiativet Stop Vivisection. Se pressemeddelelsen.

Som det fremgår af meddelelsen, afholdt Europa-Kommissionen en videnskabelig konference i Bruxelles den 6.-7. december 2016 for at åbne en debat i det videnskabelige samfund og blandt relevante interesserede parter om, hvordan man kan udnytte banebrydende fremskridt inden for bl.a. biomedicinsk forskning til at udvikle videnskabeligt gyldige tilgange uden brug af dyr (alternativer til dyreforsøg).

I forbindelse med konferencen aflagde Kommissionen rapport om fremskridtet med gennemførelsen af foranstaltningerne til opfølgning af initiativet Stop Vivisection. Se rapporten om konferencen (punkt 5, s. 16-20).

Kommissionen offentliggjorde enrevideret vurderingsrapport af direktiv 2010/63/EU i 2017. Derudover offentliggjorde den i februar 2020 en rapport om gennemførelsen af direktivet. Disse rapporter indeholdt de første vurderinger af, om direktivet opfylder sine mål og gennemføres af medlemsstaterne.

Du kan læse mere på Kommissionens særlige websted.

Andre oplysninger

Den 18. april 2017 traf Den Europæiske Ombudsmand en afgørelse vedrørende initiativet Stop Vivisection. Ombudsmanden konkluderede, at der ikke var tale om fejl eller forsømmelser fra Kommissionens side.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?