Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Proširite glas!

Kao građanin EU-a možete pokrenuti europsku građansku inicijativu, pridružiti joj se ili je podržati potpisom.

Možete se uključiti i u širenje informacija o europskim građanskim inicijativama tako da se s njima bolje upoznaju i drugi. Iskoristite svoje komunikacijske kanale kako biste na društvenim mrežama promicali europske građanske inicijative! Pogledajte komunikacijske materijale – možete ih upotrijebiti izravno ili prilagoditi vlastitim potrebama.

Saznajte više o programu ambasadora europske građanske inicijative. Oni svojim radom šire glas o europskoj građanskoj inicijativi i pokazuju građanima kako da se bore za ciljeve do kojih im je stalo.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?