Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Karl-Hendrik Pallo, Eesti Koostöö Kogu

Tegutseb järgmises riigis: Eesti
Saadik (kodanik)

Karl-Hendrik Pallo töötab Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna eksperdina, julgustades kodanikke rohkem kaasa rääkima otsuste tegemisel ning edendades osalusdemokraatiat kohalikul ja riiklikul tasandil.

Eesti Vabariigi presidendi poolt 2007. aastal asutatud Eesti Koostöö Kogu on pädevuskeskus, mis toetab osalusdemokraatia arengut, edendab demokraatiat noorte seas ning annab välja Eesti inimarengu aruannet, milles määratletakse ja jälgitakse Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid küsimusi.

Üks Karli ja tema kolleegide põhitegevustest on kodanikualgatuse platvormi haldamine, mis edendab (e-)demokraatiat, võimaldades kodanikel digitaalselt koostada ja saata allkirjastatud kollektiivseid ettepanekuid kohalikele omavalitsustele ja Riigikogule. Platvorm võimaldab kodanikel mobiliseeruda ja taotleda seadusandlikke muudatusi ja lahendusi ühiskondlikele probleemidele kohalikul ja riiklikul tasandil.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?