Undertecknarnas personuppgifter som samlas in på papper eller via organisatörernas namninsamlingssystem