Dane osobowe sygnatariuszy EIO zgromadzone na papierze lub za pośrednictwem systemu zbierania deklaracji online organizatorów