EPI pasirašiusiųjų asmens duomenys, surinkti popieriuje arba naudojantis organizatorių internetine rinkimo sistema